МОНТАЖИ ЕАД  itemprop=

МОНТАЖИ ЕАД

ЕАД изпълнява всякакъв вид монтажни работи (машинно - технологични, електрически и КиП и А), включително термо - изолация, боядисване
"МОНТАЖИ" ЕАД изпълнява всякакъв вид монтажни работи (машинно - технологични, електрически и КиП и А), включително термо - изолация, боядисване, препускови работи и пускане в експлоатация на различни промишлени обекти. Компанията има дълъг опит в изграждането на електроцентрали, заводи за цимент и строителни материали, химически заводи, водопречиствателни станции, хартиено - целулозни заводи други промишлени комплекси, както и в заготовката и доставката на широка гама от резервоари, силози, метални конктрукции и др.