НТС Селект - Вижте още

НТС Селект

Разполагаме със свободни мощности за: Изработка на ротационни детайли от прътов материал. Изработка на детайли с фрезови и стругови машини с CNC управление, както и с обемна и нишкова ерозия. Проектиране и изработка на щанци за леене на пластмаси, щанци и щампи за рязане.
НТС Селект

www.ntsselect.com
НТС СелектНТС Селект
НТС Селект
На 10.12.2020 г. „Нови технологии и системи-Селект-Петко Ватев” ЕТ подписа ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1098-C01 с Министерството на икономиката по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Проекта с наименование „Подобряване на производствения капацитет в ЕТ "Нови технологии и системи-Селект-Петко Ватев" е на обща стойност 713 500 лв., от които 424 532,50 лв. са финансирани от ЕФРР и 74 917,50 са Национално финансиране.
Дата на стартиране на проекта-10.12.2020 г.
Край на изпълнение на проекта-10.12.2021 г.Основна цел на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет чрез повишаване ефективността на производствените разходи и засилване на експортния потенциал посредством разнообразяване асортимента от продукти и услуги.

По проекта ще се закупят и внедрят в производство:

енергоспестяващи осветителни тела 1.Струго-фрезови обработващ център
2.Машина за лазерно рязане
3.Измервателна машина

Всички дейности по проекта се изпълняват в гр.Плевен, ул.Радишевско шосе №1, в производствена база на НТС Селект.

Предмет на дейност

Разполагаме със свободни мощности за:

 • Изработка на ротационни детайли от метални прътови заготовки.
 • Изработка на детайли с фрезови и стругови машини с CNC управление, както и с обемна и нишкова ерозия.
 • стругови машини с CNC управление
 • Проектиране и изработка на инструменти за леене на пластмаси, щанци и щампи за рязане, огъване и изтегляне.
 • Леене на пластмасови детайли.
 • Дейности по металообработка.
 • Проверка на водомери

Производствена и инженерингова дейност в областта на:

 • Производство на резервни части за :
  • водомери
  • автомобилната промишленост и селскостопански машини
  • шивашка промишленост
  • машиностроене и приборостроене
  • измервателна апаратура
 • дозиращи помпи
 • хлориращи системи и хидравлични помпи
 • проверка на водомери

Производствено звено

НТС “Селект” разполага с 2 500 m2 производствена площ. Оборудване, машини и съоръжения:

стругови машини с CNC управление

Инструментално звено

 • Нишкова ерозийна машина
 • Обемна ерозийна машина
 • Координатно разстъргваща машина
 • шлайфове
 • инструментални фрези и универсални стругове

Бобинажно звено

 • бобинажни машини

Шприцово звено

Шприцови автомати:

 • до 10 грама
 • до 40 грама
 • до 150 грама

Механичен участък

 • металорежещи машини с цифрово програмно управление
 • стругове /видове/: часовникарски, МН, С 8, С 11
 • фрези: ФУ 251, ФУ 320, FМ 20
 • гърбични автомати
 • шлайфмашини
 • гилотини, преси, абканти, заварачни апарати и др.

НТС Селект НТС Селект НТС Селект НТС Селект

Най-новите машини

НТС Селект

Spinner U1520

Това е една от последните ни високотехнологични машини. Spinner U5-1520 5-осов център за обработка с Heidenhain TNC630 управление и 12 000 оборота в минута. Разполага с 54 въртящи се гнезда за инструменти, както и възможност за охлаждане чрез течност през свредлото.

Машината има пълна 5-осна маса, както и друга плоска маса вляво.
В резултат на това последващите операции могат да се извършват по едно и също време.
Също така, 5-осната маса може да бъде подравнена с другата, в резултат на което, това дава 1.5 метра легло за производство на дълги компоненти.


НТС Селект

Quicktech i-42 TWIN

QuickTECH i-42 Twin е компактен, висококачествен, високопроизводителен CNC център за завой / мелница, излят от желязо Meehanite.

С капацитет 42 мм за захващане на материал, този уникален център за обработка осигурява цялостна обработка на детайли, включваща всички сложни функции на фрезоване. I-42 Twin има 7 оси, 2 въртящи се шпиндела, 1 фрезови шпиндел, 1 B ос и общ капацитет от 30 инструмента.

Използва се вертикален инструментален стълб с четири оси (X, Y, Z, B) е общ за всеки шпиндел по С оста.
НТС Селект

+GF+ Agiecharmilles P20

Нишково ерозионната машина прави възможно производството, дооформянеро или преправянето на прецизни, перфектно оформени геометрии с много фина повърхност.

Частите са завършени до точност от +/- пет микрометра (или пет хилядни от милиметъра) и вътрешни радиуси до <5 микрометра. Този ред на точност определя нови стандарти в този сегмент.Видео от НТС Селект


НТС Селект - видео 1