НТС Селект - Вижте още

НТС Селект

Разполагаме със свободни мощности за: Изработка на ротационни детайли от прътов материал. Изработка на детайли с фрезови и стругови машини с CNC управление, както и с обемна и нишкова ерозия. Проектиране и изработка на щанци за леене на пластмаси, щанци и щампи за рязане.
НТС Селект

www.ntsselect.com
НТС СелектНТС Селект
НТС Селект
На 26.05.2017г. „Нови технологии и системи-Селект-Петко Ватев” ЕТ подписа ДБФП № BG05M9OP001-1.008-0780-С01 с МТСП по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проекта с наименование „Подобряване на условията на труд в „Нови технологии и системи-Селект-Петко Ватев” ЕТ” е на обща стойност 199 066.92 лв., от които 169 206.88 са финансирани от ЕСФ и 29 860.04 са национално финансиране.
Дата на стартиране на проекта-15.06.2017г.
Край на изпълнение на проекта-15.06.2018г.

Основната цел на проектното предложение е подобряване работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд.

По време на проекта се реализираха следните дейности:

енергоспестяващи осветителни тела ДЕЙНОСТ 1: Развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.
По тази дейност беше внедрена система за контрол на работното време със съответния софтуер, което позволява въвеждането на гъвкаво работно време за служителите и им дава възможност да съвместяват личния с професионалния живот.
Бяха разработени 9 кариерни плана, даващи насоки за успешното развитие на работещите.
Проведе се и обучение за безопасна работа със средствата за колективна защита.

ДЕЙНОСТ 2: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд,подобряване професионалния и здравен статус на работниците и служителите, чрез закупуване и доставка на средства за колективна защита.
По тази дейност се закупиха и инсталираха следните средства за колективна защита:

 • Пожароизвестяваща инсталация
 • Система за изравняване на потенциала
 • Мълниезащитна заземителна уредба
 • Биполеройонизиращи системи
 • Локална аспирация
 • Климатици
 • Ергономични столове
ДЕЙНОСТ 3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуване и доставка на ЛПС. По тази дейност са предоставени на работниците обувки с метално бомбе и предпазни очила.

ДЕЙНОСТ 4: Придобиване на стандарт за безопасни условия на труд.
По тази дейност се разработи и внедри Система за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007“. Фирмата е успешно сертифицирана и има издаден международно признат сертификат за съответствие на внедрената СУЗБР спрямо стандарт BS OHSAS 18001:2007 на български и английски език.
ДЕЙНОСТ 5:Осигуряване на социални придобивки за работещите-СМР, обзавеждане, осветление , място за отдих и спортно съоръжение. По тази дейност бяха закупени и монтирани беседка за отдих на открито и тенис маса.
Бяха подменени осветителите в целият производствен цех и санитарните помещения.
Извърши се цялостен ремонт на столовата,стаите за почивка, баните и тоалетния възел.
За тези помещения се закупи и монтира цялостно обзавеждане и оборудване.

ДЕЙНОСТ 6:
Визуализация и публичност на проекта.
По тази дейност бяха изработени информационни табели, плакати, листовки и стикери.
Направени са и две публикации в медиите за популяризиране целите и резултатите от проекта.

Основната цел на проектното предложение е изпълнена и всички дейности по проекта бяха реализирани успешно.
Всички изпълнени дейности са насочени към подобряване условията на труд на заетите,запазване на тяхното здраве и работоспособност,подобряване на микроклимата в предприятието и повишаване мотивацията им за работа и по-дълъг професионален живот.

Проекта се изпълни в гр.Плевен, ул.Радишевско шосе №1, в производствената база на ЕТ „Нови технологии и системи-Селект-Петко Ватев”.

Предмет на дейност

Разполагаме със свободни мощности за:

 • Изработка на ротационни детайли от метални прътови заготовки.
 • Изработка на детайли с фрезови и стругови машини с CNC управление, както и с обемна и нишкова ерозия.
 • стругови машини с CNC управление
 • Проектиране и изработка на инструменти за леене на пластмаси, щанци и щампи за рязане, огъване и изтегляне.
 • Леене на пластмасови детайли.
 • Дейности по металообработка.
 • Проверка на водомери

Производствена и инженерингова дейност в областта на:

 • Производство на резервни части за :
  • водомери
  • автомобилната промишленост и селскостопански машини
  • шивашка промишленост
  • машиностроене и приборостроене
  • измервателна апаратура
 • дозиращи помпи
 • хлориращи системи и хидравлични помпи
 • проверка на водомери

Производствено звено

НТС “Селект” разполага с 2 500 m2 производствена площ. Оборудване, машини и съоръжения:

стругови машини с CNC управление

Инструментално звено

 • Нишкова ерозийна машина
 • Обемна ерозийна машина
 • Координатно разстъргваща машина
 • шлайфове
 • инструментални фрези и универсални стругове

Бобинажно звено

 • бобинажни машини

Шприцово звено

Шприцови автомати:

 • до 10 грама
 • до 40 грама
 • до 150 грама

Механичен участък

 • металорежещи машини с цифрово програмно управление
 • стругове /видове/: часовникарски, МН, С 8, С 11
 • фрези: ФУ 251, ФУ 320, FМ 20
 • гърбични автомати
 • шлайфмашини
 • гилотини, преси, абканти, заварачни апарати и др.

НТС Селект НТС Селект НТС Селект НТС Селект

Най-новите машини

НТС Селект

Spinner U1520

Това е една от последните ни високотехнологични машини. Spinner U5-1520 5-осов център за обработка с Heidenhain TNC630 управление и 12 000 оборота в минута. Разполага с 54 въртящи се гнезда за инструменти, както и възможност за охлаждане чрез течност през свредлото.

Машината има пълна 5-осна маса, както и друга плоска маса вляво.
В резултат на това последващите операции могат да се извършват по едно и също време.
Също така, 5-осната маса може да бъде подравнена с другата, в резултат на което, това дава 1.5 метра легло за производство на дълги компоненти.


НТС Селект

Quicktech i-42 TWIN

QuickTECH i-42 Twin е компактен, висококачествен, високопроизводителен CNC център за завой / мелница, излят от желязо Meehanite.

С капацитет 42 мм за захващане на материал, този уникален център за обработка осигурява цялостна обработка на детайли, включваща всички сложни функции на фрезоване. I-42 Twin има 7 оси, 2 въртящи се шпиндела, 1 фрезови шпиндел, 1 B ос и общ капацитет от 30 инструмента.

Използва се вертикален инструментален стълб с четири оси (X, Y, Z, B) е общ за всеки шпиндел по С оста.
НТС Селект

+GF+ Agiecharmilles P20

Нишково ерозионната машина прави възможно производството, дооформянеро или преправянето на прецизни, перфектно оформени геометрии с много фина повърхност.

Частите са завършени до точност от +/- пет микрометра (или пет хилядни от милиметъра) и вътрешни радиуси до <5 микрометра. Този ред на точност определя нови стандарти в този сегмент.Видео от НТС Селект


НТС Селект - видео 1