МАРИКЕАР  itemprop=

МАРИКЕАР

Фирмата ни предлага най модерното холандско оборудване за производство на биодизел. Инсталациите отговарят на всички европейски и американски стандарти за безопасност ефективност и качество на крайния продукт, в това число ASTM D 6751 и EN 14214:2002.
Фирмата ни предлага най модерното холандско оборудване за производство на биодизел. Инсталациите отговарят на всички европейски и американски стандарти за безопасност ефективност и качество на крайния продукт, в това число ASTM D 6751 и EN 14214:2002. Нашите апарати могат да задоволят нуждите на всички, които желаят да произвеждат биодизел - от ентусиасти произвеждащи за лични нужди, селскостопански кооперации, транспортни фирми, до напълно автоматизирани индустриялни модули с капацитет хиляди тонове месечно.