Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Русенка Стопанска Камара  itemprop=

Русенка Стопанска Камара

Представителство на интересите на членовете си пред общинската и областната администрации и други държавни органи и институции чрез поддържане на добри контактис местната власт
Русе, ул."Църковна независимост" № 35

Основни задачи и дейности, свързани с обслужването на членовете на Русенска Стопанска Камара: 1. Представителство на интересите на членовете си пред общинската и областната администрации и други държавни органи и институции чрез поддържане на добри контактис местната власт, службата по заетостта, банките, компетентните съдебни инстанции, служби за надзор и др. Отправяне на покани за участиедискусии по важни проблеми на бизнеса в региона, организиране на съвместни форуми. 2. Подпомагане и консултиране на членовете си по проблемите на експорта и импорта: издаване на сертификати за произход, информация за митническите разпоредби и формалности, информация за специализираниизложения и панаири в страната и чужбина, посредничество за установяване на бизнес-контакти, изготвяне на малки пазарни проучвания и др. 3. Професионално обучение и повишаване на квалификацията : провеждане на семинари за работа с различини компютърни програми, семинари по фирмено управление или управители на фирми / калкулация, подбор и управление на персонала, маркетинг и реклама, правни проблеми и др./, семинари за желаещи да стартират собствен бизнес. 4. Подпомагане на членовете при решаване на проблеми на предприятията при търсене на финансиране : подготовко на кредитни документи, изготвяне на експортни оценки с кандидатстване на предприятия за кредит /анализ на пазара, анализ на икономическото състояние на предприятието, преспективи/. 5. Интернет : обучение за ползването на възможностите на Интернет, подпомагане на членовете при изготвяне насобствени сайтове в Интернет. 6. Съвместно с БСК активно съдейства за запознаванена бизнес общността в региона с Нормативната база и изискванията на ЕС към Българската индустрия. Русенска СтопанскаКамарае: - колективен член на Българската стопанска Камара - софия - член на комисията за икономическо и социално сближаване Северен Централинен Планов Район - член на Агенцията за устойчиво развитие - партньор на областната Комисия по условия на труд - Съучредител на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия ;

Русенка Стопанска Камара - отрасли:


Други, Организации, Фондации, Оценители,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..