Областни градове

Фирма СД „МЕЛДИЯ-АСЕНОВИ И СИЕ” е агенция за митническо обслужване, регистрирана през 1998г. Грижата за клиента е основна ценност за компанията. През годините екипа е натрупал опит с български и чуждестранни клиенти. За 12 години присъствие на пазара

Пловдив
Националната Асоциация по Рибарство и Аквакултури в България "НАРибА - БГ" функционира от 1998 год. със седалище в София. На 17 юни 2002 год. в Пловдив е преобразувана и преименувана и е Регистрирана с Решение на Пловдивския Окръжен съд № 1150/06.02.2003

ГЕНЕРАЛНА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ е правоприемник на Националния Свободен Синдикат "БИЗНЕС" - съдебна регистрация на СГС, Решение от 5/04/1990 по ф.д. 1143/90, с промени от 12/05/1993 и 19/05/1995

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел през 2004 год. Основната цел на сдружението е разработване и осъществяване на стратегически планове, прогнози и проекти за цялостно подпомагане и развитие на произ

ФОНДАЦИЯ РОМА - МЕЗДРА е регистрирана през 2001 г. с цел да съдейства на българските граждани от ромски произход да развият своя потенциал чрез квалификация и преквалификация. Фондацията се занимава също така с издателска дейност.

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА (Хотел, Ресторант, Кафетерия) е доброволна неправителствена браншова организация обединяваща най - големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско, барово оборудване, оборудване за търговск

ФОНДАЦИЯ ИНТЕРНЕТ РАЙТС БЪЛГАРИЯ е организация с нестопанска цел, основана през май 2002 год. и регистрирана по ЗЮЛНЦ през август 2002 год. ФИРБ има за цел да насърчи използването на информационните технологии и свободното разпространение на информация с

К - И ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ООД започва да развива своята дейност през 1991 год. под името Кавен - Ирадис ООД. През 2004 се извършва цялостно преструктуриране вътре в организацията - дейностите се специализират в отделни компании,

Представителство на Посолство Нигерия в Република България.

Община Хасково – административен, икономически и културен център на региона с развита съвременна техническа и социална инфраструктура, високо качество на живот на жителите и съхранена околна среда. Регионът се радва на благоприятен климат, удобен

ФондацииПрочети повече
Затвори

Партньори