Областни градове

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за

Пловдив
независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове.

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот

Съюзът на юристите в България е учреден през 1966 г. като доброволна, независима обществена и творческа организация, обединяваща лица с висше юридическо образование. Той е правоприемник на Кооперативно дружество “Дом на българските правници”, основано

Социално сближаванена човешките ресурси и групи в новия европейски дом “ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ” - интеграция, информация, бизнес адаптац

Унгаро-Българската Стопанска Камара е сдружение с нестопанска цел регистрирано в Унгария, в което могат да членуват унгарски, български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност между Унгария и България.

Национално Студентско Сдружение за Интеграция и Сътрудничество е неправителствена, неполитическа организация специализирана да посредничи на български студенти и млади специалисти при участието им в междунардни студентски стажове и бригади в Швейцария,

„Бюро Студентски труд” ООД е трудова борса. Лиценз №5 86 валиден до 12.10.2011 г. Услуги са безплатни за студенти и търсещите работа. ЗА РАБОТОДАТЕЛИ Разполагаме със сериозна база данни от учащи се в трудоспособна възраст от всички висши училища

Организации, ФондацииПрочети повече
Затвори