Областни градове

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за

Пловдив
независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове.

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот

Посолство на Чешката Република в Република България.

Нестопанска организация, занимаваща се с младежки проекти и прог

Съюза на специалистите по качеството в България е една от водещите организации, работещи в областта на системите по качество, екология и условия на труд, надеждността, изпитването, контрола, акредитацията, сертификацията, стандартизацията с цел подпомаган

София
Браншовият съюз на кожарската, кожухарската и обувната и галантерийната промишленост

Извършва цялостна дейност по подпомагане на бизнеса от Габровска област - издаване на сертификати за произход, покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци, заверка на подпис по международни документи, АТА карнети, издаване на ЕАН код, преводи и

Организации, ФондацииПрочети повече
Затвори

Партньори