Областни градове Карта

АТЛАС ХОЛДИНГ е дружество със седалище и адрес на управление град София, ориентирано в сферата на консултациите, разработването, прилагането, одитирането и сертифицирането на, системи за управление, в съответствие с международните стандарти. ... [ още ]

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за ... [ още ]

независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване ... [ още ]

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове. ... [ още ]

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом ... [ още ]

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот ... [ още ]

Пълен борсов член на Софийска стокова борса АД. Основнатани дейност е извършване на квалифицирана посредническа дейност при покупко-продажбата на стоки, търгувани на стоковите борси, осигуряване на целенасочена информация за пазарните и ценови услови ... [ още ]

Съюзът на юристите в България е учреден през 1966 г. като доброволна, независима обществена и творческа организация, обединяваща лица с висше юридическо образование. Той е правоприемник на Кооперативно дружество “Дом на българските правници”, основано ... [ още ]

Социално сближаванена човешките ресурси и групи в новия европейски дом “ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ” - интеграция, информация, бизнес адаптац ... [ още ]

Go Global - Вашия бизнес партньор в Испания Фирмата е специализирана в търговско представителство на български производители на испанския пазар, както и в различни възможности за бизнес коопериране. ... [ още ]

Национално Студентско Сдружение за Интеграция и Сътрудничество е неправителствена, неполитическа организация специализирана да посредничи на български студенти и млади специалисти при участието им в междунардни студентски стажове и бригади в Швейцария, ... [ още ]

„Бюро Студентски труд” ООД е трудова борса. Лиценз №5 86 валиден до 12.10.2011 г. Услуги са безплатни за студенти и търсещите работа. ЗА РАБОТОДАТЕЛИ Разполагаме със сериозна база данни от учащи се в трудоспособна възраст от всички висши училища ... [ още ]

Унгаро-Българската Стопанска Камара е сдружение с нестопанска цел регистрирано в Унгария, в което могат да членуват унгарски, български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност между Унгария и България. ... [ още ]

Създадена през 1895 г., РТИК е организация, която обединява, представя, насърчава и защитава бизнеса от Русенския регион. Към камарата функционира Информационен център и Център по мениджмънт и фирмено развит ... [ още ]

GloBiz InternationalTradeGroup е организация, която фокусира своята дейност върху международна търговия - аутсорсинг, маркетинг, логистика и дистрибуция, като добавя качествена стойност към продуктите чрез оптимално съчетаване на широк диапазон от услуги ... [ още ]

ИПЕР-БЪЛГАРИЯ ООД е регистрирано в България дружество с чуждестранно участие, съгласно “Закона за чуждестранните инвестиции”, уреждащ условията и реда за извършване от чуждестранни лица на инвестиции ... [ още ]

Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) е сдружение с нестопанска цел на студентите от специалността "Международни отношения" в УНСС. САИМО си поставя за цел да допринася за по-добра квалификация по специалността ... [ още ]

Гилдия на Главните Готвачи иска да съхрани и развие богатството на българската национална кухня. Гилдията работи в синхрон сновите тенденции, свързани с макробиотичното хранене във взаимодействие с постиженията на международните кухни. Целите на Гилдията ... [ още ]

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел през 2004 год. Основната цел на сдружението е разработване и осъществяване на стратегически планове, прогнози и проекти за цялостно подпомагане и развитие на произ ... [ още ]

Човек, който спира рекламата, за да спести пари, е като човек, който спира часовника, за да спести време! Хенри Форд

Организации, Фондации


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?