Областни градове Карта

АТЛАС ХОЛДИНГ е бързо развиваща се компания в следните основни направления: Управленско консултиране - Интегрирани системи за управление - Системи за управление на качеството - Системи за управление на информационната сигурност - Разработка и проекти ... [ още ]

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за ... [ още ]

независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване ... [ още ]

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове. ... [ още ]

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом ... [ още ]

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот ... [ още ]

Създадена през 1895 г., РТИК е организация, която обединява, представя, насърчава и защитава бизнеса от Русенския регион. Към камарата функционира Информационен център и Център по мениджмънт и фирмено развит ... [ още ]

GloBiz InternationalTradeGroup е организация, която фокусира своята дейност върху международна търговия - аутсорсинг, маркетинг, логистика и дистрибуция, като добавя качествена стойност към продуктите чрез оптимално съчетаване на широк диапазон от услуги ... [ още ]

ИПЕР-БЪЛГАРИЯ ООД е регистрирано в България дружество с чуждестранно участие, съгласно “Закона за чуждестранните инвестиции”, уреждащ условията и реда за извършване от чуждестранни лица на инвестиции ... [ още ]

Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) е сдружение с нестопанска цел на студентите от специалността "Международни отношения" в УНСС. САИМО си поставя за цел да допринася за по-добра квалификация по специалността ... [ още ]

Гилдия на Главните Готвачи иска да съхрани и развие богатството на българската национална кухня. Гилдията работи в синхрон сновите тенденции, свързани с макробиотичното хранене във взаимодействие с постиженията на международните кухни. Целите на Гилдията ... [ още ]

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел през 2004 год. Основната цел на сдружението е разработване и осъществяване на стратегически планове, прогнози и проекти за цялостно подпомагане и развитие на произ ... [ още ]

ФОНДАЦИЯ РОМА - МЕЗДРА е регистрирана през 2001 г. с цел да съдейства на българските граждани от ромски произход да развият своя потенциал чрез квалификация и преквалификация. Фондацията се занимава също така с издателска дейност. ... [ още ]

Обединява единомислещи, любители на пътуване, природа, приключе ... [ още ]

TSG IMEX, ООД е създадена, за да запълни нуждите на нашите бързо разширяване на базата на вътрешни и международни клиенти. Ние предлагаме World Wide инфраструктура може да местонахождението, сключване на договори, морския транспорт и складиране суровини ... [ още ]

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА (Хотел, Ресторант, Кафетерия) е доброволна неправителствена браншова организация обединяваща най - големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско, барово оборудване, оборудване за търговск ... [ още ]

Корпорация “Съединение” е акционерно дружество от холдингов тип с участие в капитала на над 40 фирми от различни отрасли на българската икономика. Холдингът е най-големият частен собственик в Пловдивска област. Дружествата от неговия портфейл предлагат ... [ още ]

Турско Българската Търговско Индустриална Камара (ТБТИК) е регистрирана в София през 2004 г. Нейната мисия е развиването и стимулирането на търговските и икономическите връзки между България и Турция. ... [ още ]

ФОНДАЦИЯ ИНТЕРНЕТ РАЙТС БЪЛГАРИЯ е организация с нестопанска цел, основана през май 2002 год. и регистрирана по ЗЮЛНЦ през август 2002 год. ФИРБ има за цел да насърчи използването на информационните технологии и свободното разпространение на информация с ... [ още ]

Човек, който спира рекламата, за да спести пари, е като човек, който спира часовника, за да спести време! Хенри Форд

Организации, Фондации


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?