Областни градове

АТЛАС ХОЛДИНГ е дружество със седалище и адрес на управление град София, ориентирано в сферата на консултациите, разработването, прилагането, одитирането и сертифицирането на, системи за управление, в съответствие с международните стандарти. ... [ още ]

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за ... [ още ]

независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване ... [ още ]

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове. ... [ още ]

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом ... [ още ]

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот ... [ още ]

ФОНДАЦИЯ РОМА - МЕЗДРА е регистрирана през 2001 г. с цел да съдейства на българските граждани от ромски произход да развият своя потенциал чрез квалификация и преквалификация. Фондацията се занимава също така с издателска дейност. ... [ още ]

Обединява единомислещи, любители на пътуване, природа, приключе ... [ още ]

TSG IMEX, ООД е създадена, за да запълни нуждите на нашите бързо разширяване на базата на вътрешни и международни клиенти. Ние предлагаме World Wide инфраструктура може да местонахождението, сключване на договори, морския транспорт и складиране суровини ... [ още ]

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА (Хотел, Ресторант, Кафетерия) е доброволна неправителствена браншова организация обединяваща най - големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско, барово оборудване, оборудване за търговск ... [ още ]

Корпорация “Съединение” е акционерно дружество от холдингов тип с участие в капитала на над 40 фирми от различни отрасли на българската икономика. Холдингът е най-големият частен собственик в Пловдивска област. Дружествата от неговия портфейл предлагат ... [ още ]

Турско Българската Търговско Индустриална Камара (ТБТИК) е регистрирана в София през 2004 г. Нейната мисия е развиването и стимулирането на търговските и икономическите връзки между България и Турция. ... [ още ]

ФОНДАЦИЯ ИНТЕРНЕТ РАЙТС БЪЛГАРИЯ е организация с нестопанска цел, основана през май 2002 год. и регистрирана по ЗЮЛНЦ през август 2002 год. ФИРБ има за цел да насърчи използването на информационните технологии и свободното разпространение на информация с ... [ още ]

Българска Асоциация на електротехниката и електрониката в България (БАСЕЛ) e национален представител на фирмите от електротехниче ... [ още ]

1. Какво представлява БСК? Българската Стопанска Камара е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. В Камарата могат да членуват държавни ... [ още ]

Националната Асоциация по Рибарство и Аквакултури в България "НАРибА - БГ" функционира от 1998 год. със седалище в София. На 17 юни 2002 год. в Пловдив е преобразувана и преименувана и е Регистрирана с Решение на Пловдивския Окръжен съд № 1150/06.02.2003 ... [ още ]

Защита на интересите на фирмите от София; обучение, бизнес контакти ... [ още ]

ФОНДАЦИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ е учредена на 17.09.1991 год. в София. Регистрирана е в Софийски градски съд по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и при Министерство на правосъдието – Централен регистър като организация с обществено полезна дейност. ... [ още ]

НИС е национална организация с централен офис в гр. Пловдив и регионални инсталационни съюзи в областните центрове: София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Сливен, Монтана. НИС членува в GCI-UICP, Брюксел и Национална занаятчийска камара. ... [ още ]

Човек, който спира рекламата, за да спести пари, е като човек, който спира часовника, за да спести време! Хенри Форд

Организации, Фондации


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?