Областни градове

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за

Пловдив
независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове.

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот

София
Браншовият съюз на кожарската, кожухарската и обувната и галантерийната промишленост

Извършва цялостна дейност по подпомагане на бизнеса от Габровска област - издаване на сертификати за произход, покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци, заверка на подпис по международни документи, АТА карнети, издаване на ЕАН код, преводи и

СДРУЖЕНИЕ ЕЛИСАВЕТА КЛАРК И ПЕНКА КАСАБОВА е учредено на 26 май 2000 г. и е регистрирано по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е доброволна неправителствена организация. Тя не осъществява политическа, търговска или

Представителство на интересите на членовете си пред общинската и областната администрации и други държавни органи и институции чрез поддържане на добри контактис местната власт

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес-асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди с цел осъществяване на търговско партньорство, бизнес контакти и информационен обмен. Основните цели

Организации, ФондацииПрочети повече
Затвори

Партньори