Областни градове

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за

Пловдив
независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове.

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот

Защита на интересите на фирмите от София; обучение, бизнес контакти

Турция, Истанбул
На вниманието на управителите на Български фирми желаещиизнос за Турция, и внос от Турция. Занимавам се със организиране двустранни бизнес срещи с фирми производители и вносители от Турция, България, Руссия, Беларус, Казахстан, Украина.

НИС е национална организация с централен офис в гр. Пловдив и регионални инсталационни съюзи в областните центрове: София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Сливен, Монтана. НИС членува в GCI-UICP, Брюксел и Национална занаятчийска камара.

Българска Фондация "Традиция" стимулира, подкрепя и насърчава произведенията, създадени от социално слаби и непривилигировани занаятчии, живеещи в отдалечени села и региони в Българ

Младежки център “Дружба” е организация с идеална цел, в която в обществена полза работят психолози, философи, педагози, ученици и студенти, подпомагайки хора с различни психо-социални проблеми.

Организации, ФондацииПрочети повече
Затвори

Партньори