Областни градове Карта

АТЛАС ХОЛДИНГ е бързо развиваща се компания в следните основни направления: Управленско консултиране - Интегрирани системи за управление - Системи за управление на качеството - Системи за управление на информационната сигурност - Разработка и проекти ... [ още ]

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за ... [ още ]

независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване ... [ още ]

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове. ... [ още ]

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом ... [ още ]

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот ... [ още ]

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ подпомага учени от БАН и СУ "Св. Климент Охридски" в процес на преоценки и нови разработки за историята на българите и нашите цивилизационни приноси. ... [ още ]

"Браншови съюз на производителите от леката промишленост гр. Русе" е обединение на работодателите от бранш “Облекло и текстил” в Русенска област. Основните цели, с които е създадено, са: защита правата, професионалните и социални интереси на членовете си ... [ още ]

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ  НАИСИ  е създадена през 2003 г. като Сдружение ... [ още ]

Посолство на Чешката Република в Република България. ... [ още ]

Нестопанска организация, занимаваща се с младежки проекти и прог ... [ още ]

ANN - мрежова компетентност и сила! Национална мрежа от независими одиторски, счетоводни, правни фирми и такива за данъчно, управленско и финансово консултиране. Членовете на ANN са компании, които работят независимо, но имат една обща цел – да ... [ още ]

Браншовият съюз на кожарската, кожухарската и обувната и галантерийната промишленост ... [ още ]

Извършва цялостна дейност по подпомагане на бизнеса от Габровска област - издаване на сертификати за произход, покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци, заверка на подпис по международни документи, АТА карнети, издаване на ЕАН код, преводи и ... [ още ]

Съюза на специалистите по качеството в България е една от водещите организации, работещи в областта на системите по качество, екология и условия на труд, надеждността, изпитването, контрола, акредитацията, сертификацията, стандартизацията с цел подпомаган ... [ още ]

Представителство на интересите на членовете си пред общинската и областната администрации и други държавни органи и институции чрез поддържане на добри контактис местната власт ... [ още ]

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес-асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди с цел осъществяване на търговско партньорство, бизнес контакти и информационен обмен. Основните цели ... [ още ]

СДРУЖЕНИЕ ЕЛИСАВЕТА КЛАРК И ПЕНКА КАСАБОВА е учредено на 26 май 2000 г. и е регистрирано по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е доброволна неправителствена организация. Тя не осъществява политическа, търговска или ... [ още ]

Пълен борсов член на Софийска стокова борса АД. Основнатани дейност е извършване на квалифицирана посредническа дейност при покупко-продажбата на стоки, търгувани на стоковите борси, осигуряване на целенасочена информация за пазарните и ценови услови ... [ още ]

Организации, Фондации


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?