Посолство на КОРЕЯ СЕВЕРНА - Вижте още

Посолство на КОРЕЯ СЕВЕРНА

Корейската народнодемократична република (накратко КНДР),е държава в Източна Азия, заемаща северната част на Корейския полуостров с площ от 120 540 км.

Корейската народнодемократична република (накратко КНДР),е държава в Източна Азия, заемаща северната част на Корейския полуостров с площ от 120 540 км?.
На юг КНДР граничи с Република Корея (238 km), с която до 1948 година образуват една страна. Строго охраняваната граница между двете корейски държави следва 38-я паралел.[5] На север КНДР граничи с Китай (1416 км) и Русия (19 км). Дължината на държавните граници е общо 1 673 km, на бреговата линия — 2 495 км. На запад страната опира Жълто море и Корейския залив, а на изток — Японско море.
знаме северна корея
Често за разграничаване от Република Корея, т.е. Южна Корея, за КНДР се използва названието Северна Корея, и понякога бива наричана „Страна на утринната свежест“.

КНДР е образувана през 1948 година от съветската окупационна зона на Корейския полуостров, който до 1945 е управляван от Японската империя. Политическите различия с Южна Корея, заемаща територията на американската окупационна зона, довеждат до напрежение на полуострова, което в крайна сметка прераства в пълномащабен конфликт през 1950 година. Корейската война довежда до смъртта на милиони хора и на практика задълбочава различията между двете държави. Тя формално приключва с примирие през 1953, но без официален мирен договор. И двете корейски държави биват приети в ООН през 1991 година. Официално Северна Корея е демократична република, но де факто е еднопартийна тоталитарна държава, следваща принципите на идеологиите чучхе и сонгун. Управляваща е Корейската работническа партия под формата на коалиция с две по-малки сателитни партии (Чондоистка партия и Корейска социал-демократическа партия). Първи ръководител на страната е Ким Ир Сен, управлявал в продължение на 46 години (от 1948 до 1994). След смъртта си е обявен за „вечен президент“ и наследен от сина си Ким Чен Ир. КНДР е най-военизираната страна в света с общо 9 495 000 души военен персонал (редовни, резервисти и полувоенни), притежава и разработва атомно оръжие и има активна космическа програма.
северна корея
Северна Корея е предимно планинска страна с високи планински вериги на изток и юг, хълмисти местности в централните части и плодородни равнини и низини на запад. Средната надморска височина е 482 m. Най-високата точка е връх Пектусан — 2 744 m, близо до границата с Китай. На запад около Пхенян е разположена най-обширната равнина в страната. Бреговете на изток са планински и слаборазчленени, на запад са равнинни, по-силно разчленени, с множество острови и заливи. В заливите се проявяват приливи и отливи с разлики до 6 m.
Страната е богата на полезни изкопаеми. Най-важни за индустрията са въглища, олово, волфрам, цинк, уран, графит, магнезит, желязна руда, мед, злато, сол, и в по-малки количества други ценни ресурси (като сребро). Находища на нефт до момента не са открити, но геоложки проучвания предполагат наличие на малки залежи в Корейския залив и северните гранични райони около реките Ялу и Туманган.

Климатът е умерен, със силни валежи през лятото по време на кратък дъждовен сезон (чанма). В края на пролетта има известно засушаване след обилните пролетни валежи. През 2007 година Северна Корея е сполетяна от най-тежките наводнения през последните 40 години, вследствие на което загиват стотици хора.

Северна Корея има гъста речна мрежа, с пълноводни реки. Най-дълга е река Ялу, по-голямата част от която е плавателна.

Горите заемат около 80% от територията. Добивът на дървесина е широко разпространен. Малка част от равнините за заети от лесостепи.

Населението на Северна Корея е едно от най-хомогенните в етнически и езиков аспект, като над 99% от населението са етнически корейци. Съществуват и много малки китайски (0,2%) и японски общности. Според последни изчисления то възлиза на 23 479 089 души.

Страната е силно централизирана и е под автократичното управление на Ким Чен Ир. Той е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, и има огромно влияние върху всички сектори на държавната власт.

КНДР поддържа активни дипломатически отношения с комунистическите страни — Лаос, Китай, Куба и Виетнам, както и други държави с лява политическа ориентация. КНДР подържа добри отношения и с Етиопия, Еритрея, Зимбабве, Иран, Демократична република Конго и Обединените арабски емирства.

Посолство на КОРЕЯ СЕВЕРНА - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,