Областни градове

Прозводство и ремонт на всички видове ел. табла. Стандартни - ТНН, ГТТ, РТ. По индивидуални проекти от възложителя - табла за жилищни ко

Стара Загора
Фирма ФЕМ ООД предлага електрическо оборудване: - Електрически материали и съоръжения за енергетиката и промишлеността - Комплексн

Пирдоп
Фирма „Ивона-90” ЕООД се занимава с изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и инсталации – средно и ниско напрежение; и

Проектиране и изграждане на електрически, слаботокови, мълниезащитни инсталации, табла и автоматика.

СТИФ - Термоклима извършва доставка на:- климатици и климатични съоражения - енергийни съоражения - регулиращи винтили, клапи и регулиращи шибари - измервателна техника - лабораторна техника.

Фирма МИМ ЕЛЕКТРИК е основана от инж. Минко Шойлеков. Дейността й е специализирана в проектирането и изграждането на вътрешни и външн

Предлагаме ПРОФЕСИОНАЛНО изграждане, възстановяване (ремонт) и поддръжка на всички видове електрически инсталации. Мрежи ниско и средно напрежение. Предлагаме изграждане на електроинсталации И електрически услуги до 1000V. С професионални инструменти и умения ние с лекота изграждаме