Как да включа фирмата си в BUSINESS.bg?


На всеки 7 секунди, реален клиент търси продукт, услуга или фирма в BUSINESS.bg!

Докато четете тази страница средно двама потребители ще са влезли в каталога да търсят стоки или услуги, ще са прегледани 7 отрасъла, 4 ключови думи и 21 фирми.*

Докато следващият потребител чете тази страница, вие може да разговаряте с бъдещите си клиенти открили ви в BUSINESS.bg!

Как да включа фирмата си в BUSINESS.bg?

Представянията в BUSINESS.bg са разделени на различни пакети от опции, които можете да избирате. Ако използвате безплатна регистрация, можете да въведете име на фирмата си, адресни данни и кратко описание на дейността. В различните отрасли и при търсене безплатните пакети се подреждат след платените, обикновено на втора или трета страница.
Ако искате да се включите безплатно в BUSINESS.bg е необходимо да се регистрирате на сайта - изберете "Регистрация" от менюто горе. След това изберете "Добавяне / Редактиране на фирма" от същото меню. Следвайте внимателно инструкциите в всеки раздел, и попълнете стриктно необходимите полета.


Какви са предимствата на платените пакети?

Платените пакети са с годишен абонамент от 75 лв. до 550 лв. без ДДС в зависимост от избраните опции. Поради описаните по долу причини и поради по-изчепателната информация, както и по високата си атрактивност платените пакети биват посещавани от няколко пъти повече до няколко десетки пъти повече, спрямо безплатните при една и съща дейност на предствените фирми.
Характерно за всички платени пакети е, че включват линк към вашия сайт, различен брой изображения (снимки, чертежи, скици, диаграми и др.), някой съдържат лого на фирмата ви, таблици, предлагани от вас продукти и др. Също така малко изображение на характерен продукт, в краткото си описание при търсене, в отрасли и в ключови думи. Платените пакети съдържат допълнителни ключови думи, с което при търсене в каталога биват класирани на по-високи места спрямо безплатните. В разделите по отрасли и ключови думи пакетите биват подреждани по низходящ ред, първи са най-скъпите пакети, последни са безплатните.


Каква е разликата между различните платени пакети?

Платените пакети се делят на два основни вида - фирмени и продуктови. Фирмените пакети са подходящи за цялостно предствяне на дейността на фирмата. При продуктовите пакети освен дейността на фирмата се представят и отделни нейни продукти. Разликата между отделните продуктови и фирмени пакети основно се изразява в типовете и броя на възможните елементи - изображения, таблици, лого на фирмата, продукти и др. - За повече информация относно отделните пакети щракнете тук. Всички платени пакети освен версия на български съдържат и версия на английски език.


Как да включа фирмата си с платен пакет в BUSINESS.bg?

Можете да въведете фирмата си с безплатен пакет и след това да закупите платен като следвате инструкциите в раздел "Добавяне / Редактиране на фирма" от менюто горе. Също така можете да ни пишете на e-mail: office@business.bg, с вашето име и телефон, ако искате да ви консултираме кой пакет е най-подходящ за вас, както и да изработим представянето ви в BUSINESS.bg вместо вас.
Консултациите и изработката са напълно безплатни.


* Изведените данни за потребление са средно статистически за работен ден от седмицата в периода от 9 до 18 часа!