Частно Училище по Изкуства и Чужди Езици АРТИС  itemprop=

Частно Училище по Изкуства и Чужди Езици АРТИС

ЧСОУ по изкуства и чужди езици Артис - Езиково обучение, италиански като първи чужд език и английски като втори чужд език в началния курс, интензивно обучение по английски език по програмата на езикова гимназия и обучение по италиански като втори чужд ез
София, ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 18 (вход откъм ул. Балша)

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис" ЧСОУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми.                 За нас : ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис" е основано през 1999 г. и е член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) - гарант за качествено образование. ЧСОУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми. ЧСОУ "Артис" е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo. Многобройните инициативи в областта на изкуството (изложби, концерти, съвместни прояви), междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат "Артис" в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират навсякъде по света. В училището се обучават деца, насочени към художествена и хуманитарна изява, като равностойно в колектива се интегрират деца на различни възрасти (от 6 до 19г.) от всички слоеве на обществото и деца със специални образователни нужди, деца на чужденци и деца от смесени бракове. Това създава неповторима атмосфера, в която децата растат заедно и се учат да си помагат, учат се да приемат равностойно всеки, независимо от различията помежду им.                 Мисия : Като своя мисия ЧСОУ “Артис” определя: Формирането на личности с висока интелектуална подготовка и обща култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена и личностна реализация; Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания на РБългария и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; Изграждане у учениците на способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; създаване на вътрешна потребност и умения за продължаващо учене през целия живот; Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности у учениците; Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у учениците.                 www.lyceum-artis.eu

Частно Училище по Изкуства и Чужди Езици АРТИС - отрасли:


Наука и Образование, Частни Училища,