Сердика Шумен АД  itemprop=

Сердика Шумен АД

Изкупуване и преработване на мляко за производство на млечни продукти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закон.
Шумен, Индустриален квартал

Изкупуване и преработване на мляко за производство на млечни продукти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закон.

Сердика Шумен АД - отрасли:


Хранителни Стоки, Млечни Продукти,