Вита - Бал Бачо Балчев ЕТ  itemprop=

Вита - Бал Бачо Балчев ЕТ

Производство на местни изделия - колбаси и деликатеси, както и търговия с тях.
Добрич, ул. Балкан № 20

Фирмата е създадена през 1991 год. в гр. Добрич с управител инж. Балчо Атанасов Балчев. Основните дейности на фирмата са: 1. Производство на местни изделия - колбаси и деликатеси, както и търговия с тях. За извършването на тази дейност разполагаме със собствена модерно оборудвана фабрика в гр. Добрич, ул. Балкан № 20 2. Вътрешен и международен туризъм. Има новоизграден туристически комплекс с местонахождение гр. Балчик, ул. Приморска № 36, непосредствено на брега на черно море.