Обединен технически колеж  itemprop=

Обединен технически колеж

Висше образование за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист". Обучението е по седем специалности.
София, бул. Климент Охридски № 8

Висше образование за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист". Обучението е по седем специалности.

Обединен технически колеж - отрасли:


Наука и Образование, Частни Училища,