Посолство на МАКЕДОНИЯ - Вижте още

Посолство на МАКЕДОНИЯ

Република Македония, срещана също като Бивша югославска република Македония или само Македония е държава в Югоизточна Европа. На изток граничи с България, на юг — с Гърция, на север — със Сърбия и Косово, а на запад — с Албания. Площта ? е 25 713 км2, от които 25 229 км2 суша и 474 км2
София, ж.к. Изгрев, ул. Жолио Кюри, 17, бл. 2, ап.1


Република Македония, срещана също като Бивша югославска република Македония или само Македония е държава в Югоизточна Европа. На изток граничи с България, на юг — с Гърция, на север — със Сърбия и Косово, а на запад — с Албания. Площта ? е 25 713 км2, от които 25 229 км2 суша и 474 км2 водна площ.
македония знаме
Република Македония заема около 38% от територията на географската област Македония и около 44% от населението и. Страната има много благоприятно географско местоположение, тъй като се намира в район на Балканите, в който се кръстосват значими азиатско-европейски пътища и който представлява мост между останалите Балкански държави. Тя е страна без излаз на море, но има много водни басейни на територията си.
македония
Страната разполага с неголеми запаси от полезни изкопаеми - медна, оловно-цинкова, желязна и никелова руда. Работят металургичен комбинат, химически завод, оловно-цинков завод. Има предприятия на леката, хранително-вкусовата, строителната, дървообработване, целулозно-хартиената и фармацевтичната промишлености. Производствената база е остаряла, но е в процес на умерена модернизация. Основните продукти за износ са храна (зеленчуци, плодове, яйца), напитки (вино, мляко), тютюн и стомана. Основен селскостопански отрасъл е растениевъдството. Отглеждат се пшеница, царевица, ориз, памук, тютюн, лозя, плодове, зеленчуци и др. Животновъдство — овце, едър рогат добитък, свине, птици и други.
Културните традиции на Република Македония са идентични с тези на България. Официалният език в страната е македонският, който се счита за една от трите книжовни норми на българския. В страната действа самопровъзгласилата се за автокефална Македонска православна църква, която обаче не е призната от никоя друга православна църква в света. Християнството е доминиращата религия в източната част на страната, а ислямът — в населената предимно с албанци западна част.

Посолство на МАКЕДОНИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,