Национална гимназия за сценични екранни изкуства  itemprop=

Национална гимназия за сценични екранни изкуства

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА има вече 30 годишна история. Създадена е през 1975 година в гр. Пловдив като Средно художествено училище за сценични кадри. Гимназията е единственото по рода си учебно заведение в България и на Балканите.
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА има вече 30 годишна история. Създадена е през 1975 година в гр. Пловдив като Средно художествено училище за сценични кадри. Гимназията е единственото по рода си учебно заведение в България и на Балканите. Разполага с добра база за провеждане на учебния процес. В гимназията преподават изявени творци във всички области на изобразителното и приложно изкуство – сценография, живопис, графика, скулптура, керамика; специалисти по грим, перуки; преподаватели по актьорско майсторство. По време на обучението учениците имат възможност да работят в професионална среда в театри, в киното и телевизията – там те провеждат учебната си практика. През последните години учениците от гимназията са работили по реализацията на солидни творчески проекти като: изработка на декори за филма на Костурица „Ъндарграунд”; в много оперни и театрални постановки в театри в Пловдив, Варна, Стара Загора, София и др. Със свои произведения възпитаниците на гимназията участват и в редица регионални и международни театрални и кино фестивали, в различни творчески конкурси. ТЕАТРАЛЕН КИНО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДЕКОР Изучавани дисциплини: Театрална живопис, бутафория, рисуване, живопис, скулптура, комбинаторика, анатомия, перспектива, история на изкуството и др. ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ Изучавани дисциплини: Рисуване, живопис, перспектива, художествено осветление, електротехника, осветителна и озвучителна техника, сценография, комбинаторика и др. ГРИМ И ПЕРУКИ Изучавани дисциплини: Рисуване, живопис, скулптура, пластична анатомия, грим, проектиране, перукиерство, материалознание и др. ТЕАТРАЛНА КУКЛА Изучавани дисциплини: Рисуване, живопис, скулптура, пластична анатомия, театрална кукла, куклоконструкторство, история на театъра и др. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ Изучавани дисциплини: Сценография и театрална, кино и телевизионна техника; Организация и технология на театралното, кино и телевизионно производство; техническо чертане; операторско майсторство; мениджмънт; история на театъра, киното и телевизията и др. АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР Изучавани дисциплини: Сценично движение, техника на говора, танци и пантомима, история на театъра, актьорско майсторство, вокална подготовка и др. Прием След завършване на 7-ми клас – 5-годишен срок на обучение. Документите за кандидатстване се подават в гимназията. Приемните изпити се провеждат в гимназията в края на месец юни. Кандидатите трябва да имат среден успех от удостоверението за завършен 7-ми клас – минимум „добър 4”. ИЗПИТИ: За всички художествени специалности: Рисуване: - постановка от геометрични тела – с черен молив, формат 35/50; време – 6 учебни часа и - цветен натюрморт – 3 предмета и две драперии – цветен материал по избор; формат 35/50; време – 6 учебни часа За актьорско майсторство: - проверка на артистичните, гласови и пластични способности на кандидата в два изпитни кръга. Изпитната комисия се определя от директора на гимназията. Оценките на кандидатите са окончателни. Класирането се извършва по бал, според посоченото желание на кандидатите.

Национална гимназия за сценични екранни изкуства - отрасли:


Наука и Образование, Приложни Изкуства,