Национална гимназия за сценични екранни изкуства  itemprop=

Национална гимназия за сценични екранни изкуства

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА има вече 30 годишна история. Създадена е през 1975 година в гр. Пловдив като Средно художествено училище за сценични кадри. Гимназията е единственото по рода си учебно заведение в България и на Балканите.
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА има вече 30 годишна история. Създадена е през 1975 година в гр. Пловдив като Средно художествено училище за сценични кадри. Гимназията е единственото по рода си учебно заведение в България и на Балканите. Разполага с добра база за провеждане на учебния процес. В гимназията преподават изявени творци във всички области на изобразителното и приложно изкуство – сценография, живопис, графика, скулптура, керамика; специалисти по грим, перуки; преподаватели по актьорско майсторство. По време на обучението учениците имат възможност да работят в професионална среда в театри, в киното и телевизията – там те провеждат учебната си практика. През последните години учениците от гимназията са работили по реализацията на солидни творчески проекти като: изработка на декори за филма на Костурица „Ъндарграунд”; в много оперни и театрални постановки в театри в Пловдив, Варна, Стара Загора, София и др. Със свои произведения възпитаниците на гимназията участват и в редица регионални и международни театрални и кино фестивали, в различни творчески конкурси. ТЕАТРАЛЕН КИНО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДЕКОР Изучавани дисциплини: Театрална живопис, бутафория, рисуване, живопис, скулптура, комбинаторика, анатомия, перспектива, история на изкуството и др. ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ Изучавани дисциплини: Рисуване, живопис, перспектива, художествено осветление, електротехника, осветителна и озвучителна техника, сценография, комбинаторика и др. ГРИМ И ПЕРУКИ Изучавани дисциплини: Рисуване, живопис, скулптура, пластична анатомия, грим, проектиране, перукиерство, материалознание и др. ТЕАТРАЛНА КУКЛА Изучавани дисциплини: Рисуване, живопис, скулптура, пластична анатомия, театрална кукла, куклоконструкторство, история на театъра и др. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ Изучавани дисциплини: Сценография и театрална, кино и телевизионна техника; Организация и технология на театралното, кино и телевизионно производство; техническо чертане; операторско майсторство; мениджмънт; история на театъра, киното и телевизията и др. АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР Изучавани дисциплини: Сценично движение, техника на говора, танци и пантомима, история на театъра, актьорско майсторство, вокална подготовка и др. Прием След завършване на 7-ми клас – 5-годишен срок на обучение. Документите за кандидатстване се подават в гимназията. Приемните изпити се провеждат в гимназията в края на месец юни. Кандидатите трябва да имат среден успех от удостоверението за завършен 7-ми клас – минимум „добър 4”. ИЗПИТИ: За всички художествени специалности: Рисуване: - постановка от геометрични тела – с черен молив, формат 35/50; време – 6 учебни часа и - цветен натюрморт – 3 предмета и две драперии – цветен материал по избор; формат 35/50; време – 6 учебни часа За актьорско майсторство: - проверка на артистичните, гласови и пластични способности на кандидата в два изпитни кръга. Изпитната комисия се определя от директора на гимназията. Оценките на кандидатите са окончателни. Класирането се извършва по бал, според посоченото желание на кандидатите.