Релпол България  itemprop=

Релпол България

РЕЛПОЛ БЪЛГАРИЯ ООД е част от полския холдинг RELPOL S.A. - производител на комутационна апаратура в областта на индустриалната автоматизация.
Варна, ул. Васил Априлов 10

РЕЛПОЛ БЪЛГАРИЯ ООД е част от полския холдинг RELPOL S.A. - производител на комутационна апаратура в областта на индустриалната автоматизация. От създаването си през 1958 г. RELPOL S.A. се развива прогресивно и благодарение на постоянните инвестиции в нови технологии и в повишаване квалификацията на персонала, днес се е утвърдила като вторият по големина производител на релета в Европа. Продукцията и се реализира в над 40 страни и заема добри пазарни позиции не само на територията на Европа, но и в Северна Америка и Азия, като с най-голям пазарен дял се отличават Германия, САЩ и Русия. С цел да бъде по-близо до своите клиенти, дружеството е създало мрежа от дъщерни фирми в редица страни, сред които: Франция, Великобритания, Унгария, Русия, Украйна, Литва, Беларус, България.

Релпол България - отрасли:


Машини, Машиностроене, Автоматизация,