МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ПО ТРУД И ТЕХНИКА  itemprop=

МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ПО ТРУД И ТЕХНИКА

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде
Разград, ул. ПЕРИСТЪР № 4

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ПО ТРУД И ТЕХНИКА - отрасли:


Наука и Образование,