ЗСКИ ЕООД  itemprop=

ЗСКИ ЕООД

Единствен производител в България на стоманобетонови траверси.
Свищов, 5250 , ул."Отец Паисий" №7

Единствен производител в България на стоманобетонови траверси. Произвежда стоманобетонови стълбове за средно и ниско напрежение и електрификация на жп линии. Стоманобетонови конструкции за промишлено и гражданско строителство.