Полистрой ЕООД  - Вижте още

Полистрой ЕООД

Полистрой ООД извършва следните услуги: ИНЖЕКТИРАНЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВИ МАТЕРИАЛИ, СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ И ВЛАГА, МНОГО РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ, ЛЕПЕНЕ НА ПУКНАТИНИ И ФУГИ, ПОКРИВНИ МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ.
Полистрой ООД

Полистрой ООД

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВИ МАТЕРИАЛИ

СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ И ВЛАГА

ЛЕПЕНЕ НА ПУКНАТИНИ И ФУГИ

ПОКРИВНИ МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

4.6 7