Посолство на НОРВЕГИЯ - Вижте още

Посолство на НОРВЕГИЯ

Кралство Норвегия е конституционна монархия в Северна Европа, която заема западната част от Скандинавския полуостров. Граничи със Швеция, Финландия и Русия. Площта е 385 991 км2, от които 361 243 км2 суша и 24 748 км2 водна площ.

Посолство на НОРВЕГИЯКралство Норвегия е конституционна монархия в Северна Европа, която заема западната част от Скандинавския полуостров. Граничи със Швеция, Финландия и Русия. Площта е 385 991 км2, от които 361 243 км2 суша и 24 748 км2 водна площ.

География

Норвегия има издължена форма по посока югозапад-североизток. Голямата брегова линия граничи с Северния ледовит океан. Там се намират и прочутите фиорди. Заради тяхната всеченост, общата дължина на бреговата линия на Норвегия е 20 000 км.

Кралство Норвегия също включва и арктичните островни територии на Свалбард и Ян Майен. Норвежкият суверенитет над Свалбард се основава на Свалбардския договор, но този договор не се отнася за Ян Майен като в същото време острова Буве в Южноатлантическия океан и остров Петър I в Южния Тихи Океан са норвежки васали и не се смятат за част от кралството. Освен това Норвегия има претенции за Земя Кралица Мод в Антарктида.

Норвегия обхваща западната част от Скандинавския полуостров в Северна Европа. Назъбената брегова линия, разчленена на множество фиорди и над 50 000 острова, се простира над 2 500 км. Норвегия има граница по суша дълга 2 542 км с Швеция, Финландия и Русия. На запад и на юг Норвегия граничи с Норвежко море и Северно море. Баренцово море мие най-северните брегове на Норвегия.

Държавно устройство

Норвегия е конституционна монархия с парламентарна правителствена система. Функциите на краля са най-вече церемониални, но той има влияние в качеството си на символ на националното единство. Въпреки че конституцията от 1814 г. гарантира силна изпълнителна власт на краля, тя почти винаги е упражнявана от Държавния съвет в името на краля (Кралския съвет). Държавният съвет или кабинет се състои от министър-председател и неговия съвет, които се назначават от краля. От 1884 г. парламентаризмът осигурява това, че кабинетът трябва да има подкрепата на парламента, така че назначаването от страна на краля е просто формалност.

Административно деление

Норвегия е разделена на 19 административни области, наречени фюлке (ед. ч. fylke, мн. ч. fylker), и на 434 градски общини (kommuner). Към Норвегия са и следните територии: Буве, Свалбард, Ян Майен.

Посолство на НОРВЕГИЯ

Население

Норвегия има население от около 4,6 милиона души, което нараства с 0,4% годишно (оценка юли 2004). Етнически повечето норвежци са от северногермански (нордически) произход. Малки по численост фински малцинства живеят на север. Саамите, коренните жители на Норвегия, традиционно населяват северните части на Норвегия, Швеция, Финландия и Русия.

Икономика

След Втората световна война Норвегия претърпява бърз икономически растеж и се превръща в една от най-богатите държави в света. Сред факторите за икономическия прогрес са запасите от нефт и газ, открити по бреговете на Норвегия. Страната се нареди сред страните с най-голямо развитие на човешкия ресурс от 2001 до 2006. Тя също е и най-миролюбивата страна в света за 2007 година. Норвегия е на 33-то място в света по средно образование, което е под нормите.

Икономиката на Норвегия е процъфтяваща сплав от благосъстоятелен капитализъм, където свободния пазар се съчетава с правителствена намеса. Правителството контролира ключови области, като например жизненоважния нефтен сектор (чрез широкомащабни държавни предприятия). Страната е осигурена с природни ресурси — нефт, риба, водни ресурси, горски площи и минерали — и разчита най-вече на своята нефтена продукция и на международните цени на нефта; през 1999 г. 35% от износа на страната е бил на нефт и природен газ. Само Саудитска Арабия и Русия изнасят повече нефт от Норвегия. По-големи отрасли на стопанството на Норвегия са: хидроенергетика, металургия, корабостроене, локомотивостроене, дърводобив и дървопреработване, рибоконсервна и рибопреработваща промишленост, производство на маргарин.

В началото на 2007 г.в северната част на страната, при случаен сондаж, са били открити огромни залежи от нефт. Дотогава не е имало информация за наличие на нефт в този участък.Това откритие тласка икономиката напред с откриване на нови работни места,повишаване на брутния вътрешен продукт и създаване на твърди позиции на международния пазар.

Посолство на НОРВЕГИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,