Държавна комисия по стоковите борси и тържищата - Вижте още

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, (ДКСБТ), е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху учредяването и дейността на организираните стокови пазари в страната - стоковите борси и стоковите тържища.
София, ж.к. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" № 13

Държавна комисия по стоковите борси и тържищатаДържавната комисия по стоковите борси и тържищата, (ДКСБТ), е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху учредяването и дейността на организираните стокови пазари в страната - стоковите борси и стоковите тържища.

ДКСБТ е колегиален орган, който се състои от Председател и двама членове. Те се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и имат мандат пет години.

Към Комисията има административна служба, която обслужва дейността на държавния орган. Нейният състав и структура се определят с Правилника за устройството и дейността на ДКСБТ и нейната администрация (обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2000 г. с посл. изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008 г.). Допълнително към Комисията могат да се създават постоянни и временни консултативни органи, както и да се привличат извънщатни сътрудници.

Основните функции на Комисията, определени в Правилника за устройството и дейността на ДКСБТ и нейната администрация, са:

Издаване и отнемане на лицензия за извършване на дейност като стокова борса. Извършване на на регистрация за брокер на стоковата борса, за организиране на стоково тържище и пазар на производителите.
Към настоящия момент ДКСБТ е издала 3 лицензии за извършване на дейност като стокова борса, удостоверения за регистрирацията на 225 брокера на стокова борса, на 65 стокови тържища и на 8 пазара на производителите.

Контрол на стоковите борси и тържищата, техните членове и брокерите за законосъобразното осъществяване на дейността им.
За целта служители на Комисията извършват проверки на дейността на регистрираните и на подлежащите на лицензиране по Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) стокови борси и тържища, както на мястото на извършване на дейността, така и по предварително изискани документи.

Водене на регистри за лицензираните стокови борси, регистрираните стокови тържища, пазар на производителите и брокери, съгласно изискванията на Наредбата за водене и съхраняване на регистрите от ДКСБТ (обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.1997 г., изм. ДВ. бр.35 от 27.04.2007г.). Регистрите, водени от Комисията, са публични.

Участие в изработването и даване на становища по проекти на нормативни актове, свързани със стоковите борси и нейните членове стоковите тържища, пазарите на производителите и брокерите. ДКСБТ е инициирала и е участвала в няколко проекта за промяна на ЗСБТ и наредбите към него. Същевременно Комисията многократно е давала становища по законопроекти, инициирани от други институции.

Събиране, обработка и популяризиране на информация за борсовите и тържищните цени.
За целта ДКСБТ е изградила Информационна система, позволяваща ежедневното събиране на актуална информация относно търговията на стоковите тържища и стоковите борси в страната. Информацията се анализира от служителите на ДКСБТ и се публикува в страницата на Комисията в Интернет и в Информационния бюлетин на ДКСБТ, а при поискване се предоставя на хартиен или електронен носител.През декември 2008 г. ДКСБТ пусна в експлоатация нова уеб-базирана Информационна система, улесняваща, както подаващите информация, така и нейните ползватели – абонати.

Разясняване на законодателството в областта на стоковите борси и тържищата и огласяване чрез средствата за масово осведомяване на практиката по неговото прилагане.
За целта ДКСБТ организира периодични семинари с представители на стоковите борси, тържищата и брокерите. Комисията издава както седмичен, така и месечни бюлетини, съдържащи полезна информация за цените на основни хранителни стоки, търгувани на стоковите тържища в страната, както и актуални проблеми, свързани с прилагането на Закона. ДКСБТ публикува в медиите материали, посветени на проблематиката на стоковите борси и тържищата, участва и спонсорира национални и международни конференции и семинари на теми, близки до предмета на дейност на Комисията.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата - отрасли:


Администрация, Общини, Държавни Комисии,

Мнения за Държавна комисия по стоковите борси и тържищата


The company has no review.

Напиши мнение за Държавна комисия по стоковите борси и тържищата


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.