Посолство на СИРИЯ - Вижте още

Посолство на СИРИЯ

Сирийската арабска република е държава в Близкия Изток, граничеща с Ливан, Израел, Йордания, Ирак, Турция и Средиземно море. Границите с Израел и Турция са спорни заради окупираните райони Голански възвишения и областта около гр. Искендерун съответно.

Посолство на СИРИЯСирийската арабска република е държава в Близкия Изток, граничеща с Ливан, Израел, Йордания, Ирак, Турция и Средиземно море. Границите с Израел и Турция са спорни заради окупираните райони Голански възвишения и областта около гр. Искендерун съответно.

Границите на днешна Сирия се очертават след края на Първата световна война, когато Османската империя се разпада. През 1920 френски и английски дипломати си разпределят зоните на влияние в териториите на бившата империя. Упражняването на мандата на французите в Сирия не се оказва лесна работа. След много мъки, през 1945 сирийците получават своята независимост. В следващите 25 години сирийците имат много неспокоен политически живот и са свидетели на серия военни преврати. Те се противопоставят и на привържениците на Арабската социалистическа партия Баас. През 1958 се провъзгласява обединяването на Сирия и Египет в рамките на една Обединена арабска република под президентството на Насър. В края на следващата година търканията между сирийци и египтяни стават нетърпими и се стига до скъсване на отношенията между двете страни. А идването на власт в Ирак на Саддам Хюсеин през 1979 води още повече задълбочава конфликта. Сирийските политици активно се намесват и в политиката на Ливан. Започналата през 1975 гражданска война в страната продължава цели 15 години. През октомври 1989, уморени от войната, западняците приемат признатото от арабските страни сирийско влияние в Ливан. Едва сега сирийците могат да преминат към изпълнението на проекта за Велика Сирия. Според него териториите между Средиземно море, Персийския залив и Червено море трябва да са неделими. Но след 1920 те са раздробени и са създадени Сирия, Йордания, Арабия, Ирак. Сирийската икономика се характеризира със силна намеса на държавата в стопанския живот. Едва през 2001 са позволени частните банкови операции, а две години по-късно се появяват и три недържавни банкови институции. В последните седем години средният растеж на БВП на Сирия е 2,3%. Безработицата е висока - 20%. Инфлацията към 2004 е 2,1%.

Сирия е президентска република. Президентът се избира за 7 години.
Законодателен орган е еднопалатният Народен съвет, избиран за 4 години.

Сирия е разделена на 14 провинции (мухафази). Провинциите са подразделени на общо 60 района, които от своя стана са разделени на подрайони.

СИРИЯКъм 2005 г. населението на страната възлиза на 18 448 752 души. Малко над 90% от сирийците са етнически араби, а останалите са кюрди, арменци, асирийци,арамеи и др.

Мюсюлманите-сунити са 74%, около 16% са друзи, алауити, шиити и от други ислямски вероизповедания; останалите са предимно християни.

Арабският език е официален и най-разпространен. В миналото френският език е широко използван сред интелигенцията, но днес английският го изпреварва по популярност.
Към 2003 г. носителите на вируса на СПИН са едва 500 души, което прави страната една от малко засегнатите от тази болест.

Около 74% от населението е грамотно. Началното образование е безплатно и задължително за децата от 6 до 11 год.

Посолство на СИРИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,