Школа 2 - Вижте още

Школа 2

Център за професионално обучение "ШКОЛА 2" ЕООД гр.Пазарджик с лицензия 201112887 от НАПОО. Вече 5 години успешно работи с Агенцията по заетостта и Европейския социален фонд за повишаване на квалификацията по програмите Аз мога, Аз мога повече, Развитиe, Първа работа, Ново работно място.
Школа 2Школа 2Школа 2Школа 2


За нас:

Добре дошли! Център за професионално обучение "ШКОЛА 2" ЕООД гр.Пазарджик с лицензия №201112887 от НАПОО.

Вече 5 години успешно работи с Агенцията по заетостта и Европейския социален фонд за повишаване на квалификацията по програмите "Аз мога", "Аз мога повече" , "Развитиe" , "Първа работа" , "Ново работно място". Допълнителна информация

Провежда обучения с ваулчери по Оперативна програма развитие на човешките ресурси. Както и индивидуални, и групови квалификации и преквалификации, езикови и компютърни обучения.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ:

Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12, т.1,2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от Закона за професионално образование и обучение по следните професии и специалности:

 Школа 2

1. "ШЛОСЕР" КОД:521110
2."МОНТЬОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" КОД:525060
3."ХЛЕБАР-СЛАДКАР" КОД:541030
4."СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК" КОД:582040
5."МОНТАЖНИК НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ" КОД:582050
6."ПЪТЕН СТРОИТЕЛ" КОД:582060
7."ОЗЕЛЕНИТЕЛ" КОД:622020
8."СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" КОД:762020
9."ГОТВАЧ" КОД:811070
10."ОХРАНИТЕЛ" КОД:861010
11."ЕКОЛОГ" КОД:851010
12."РАСТЕНИЕВЪД" КОД:621030
13."ЗАВАРЧИК" КОД:521090
14."ЕЛЕКТРОМОНТЬОР" КОД:522020
15."МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ" КОД:522040
16."СТРОИТЕЛ" КОД:582030
17."СЕРВИТЬОР-БАРМАН" КОД:811080
18."РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ" КОД:811090
19."ФРИЗЬОР" КОД:815010
20."КОЗМЕТИК" КОД:815020
21.МОТОКАРИСТИ, ФАДРОМИСТИ, КРАНИСТИ, БАГЕРИСТИ, РАБОТНИК НА ВИШКА, ОГНЯРИ.
22.ОХРАНИТЕЛИ програма минимум.
23.ЖИВОТНОВЪД
24.ФЕРМЕР - ЗЕМЕДЕЛЕЦ
25.ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО
26.АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
27.ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
28. ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
29.БОЛНОГЛЕДАЧ
30.ЗДРАВНИ ГРИЖИ
31.ФРИЗЬОР - организация и технология на фризьорските услуги - 3СПК
32.КОЗМЕТИК - организация и технология на козметичните услуги - 3СПК
33.МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА


КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Школа 2 ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
-НЕМСКИ ЕЗИК
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
-НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
-РАБОТА С ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ
-РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ
-ТРИМИРНО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD-3D
-WEB ДИЗАЙН
КК 5.
-УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ
-МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ЛИЦА:

БЕЗОПАСНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪДОВЕ, РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ.ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДАВАРИЙНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ.

Съгласно наредба №28/18.07.2008г за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане.

КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Наредба №-РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и сложителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

КОНТРОЛЬОР ПО КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ

Наредба №3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и протокол по време на строителство.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ ЗА УЧИТЕЛИ

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: