Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Булгнайс ООД  itemprop=

Булгнайс ООД

БУЛГНАЙС ООД се занимава с добив, обработка и разпространение на гнайс от Ивайловград - гнайсов камък и гнайсов облицовъчен материал. Гнайсът се използва за настилка и облицовка като основните му качества са естественият му произход и изключителната му износоустойчивост.
Ивайловград, ул. Иван Вазов 10

Гнайс – гнайсов облицовъчен материал от фирма Булгнайс от Ивайловград За нас : “БУЛГНАЙС” ООД е регистрирано през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс в землището на с.Кобилино, общ. Ивайловград. Въз основа на подадено заявление за проучване в МОСВ гр. София получава Разрешение № 78/12.01.2001 г. за търсене и проучване за гнайсошисти от МОСВ. Проувателният период за гнайс на гнайсовите находища продължава до 12.09.2002 година. На 22.01.2003 г. пред специализирана експертна комисия (СЕК) към Министерството на околната среда и водите – гр. София дружеството защитава геоложки запаси на гнайс в размер на 390 000 m3 с протокол № НБ-7/22.01.2003 г. На основание протокол № НБ-7/22.01.2003 г. министърът на околната среда и водите издава на “БУЛГНАЙС” ООД гр. Ивайловград удостоверение за търговско отритие № 0077/09.04.2003 г., което дава право на титуляра “БУЛГНАЙС” да бъде определен пряко за концесионер на кариери за гнайс в границите на търговското откриване на основание чл.29 от ЗПБ. “БУЛГНАЙС” ООД притежава сертификат за одобрение по ISO 9002 №207186 LRQA издаден от “Евротест – Контрол” АД гр. София и протокол № 6.2-2.3324/27.09.2002г. На 01.07.2003 г. дружеството е подало заявление за получаване на концесия за добив на гнайс и гнайсови скално-облицовачни материали по право в Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София. С решение на МС №805/28.11.2006г. е предоставена концесия за добив на скално – облицовъчни материали (гнайсошисти). Към момента „БУЛГНАЙС“ се занимава с добив, обработка и разпространение на гнайсов камък и гнайсов облицовъчен материал. Гнайсът се използва за настилка и обклицовка, като основните му качества са естетвеният му произход и изключителната износоустойчивост. Гнайсовият камък е предпочитан от много строители. Друго качество на гнайса е мразоустойчивостта и като цяло ниското влияния на температурните разлики, което е проблем за всички изкуствени облицовки. Добиваният гнайс от фирма Булгнайс се продава както в естествен вид – неоформен полигонал, така и след обработка. Освен за облицовка и настилка, гнайсовият камък може да се използва за зидария и декорация. Добрите качества гнайса и естественият му произход го правят предпочитан от стрителните предприемачи в последните години. Гнайс за продажба : “Булгнайс” ООД добива следните видове гнайс в землището на с.Кобилино по цени франко кариера без ДДС на европалети без стойността на европалета и чемберосване с цветове както следва: НЕОБРЯЗАН ГНАЙС I. Полиогонал – облицовка 1.1. №20 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран Дебелина 1,5 – 2,0 см размери над 20 бр. / 1 м2 редове – 27 реда за 25 м2 /1200 кг 1.2. №12 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран дебелина 1,5 – 2,0 см размери до 12 бр. плочи на 1 м2 редове – 27 реда за 25 м2 /1200 кг II. Полиогонал №4 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран дебелина 3.0 – 4.0 см размери до 4 бр. плочи на 1 м2 редове – 16 реда за 15 м2 /1200 кг/ III. Камъни за градеж /ГЛИЦ/ Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран дебелина /дълбочина/ 12 – 25 см. дължина min 20 см. и нагоре тегло : 1300 кг. на европалет IV. РАНДЕМАН на неоформения гнайс при нареждане – 92 %. Гнайс за продажба : ОБРЯЗАН ГНАЙС I. Размери Изисквания Дебелина 1,5 – 2,0 см. две успоредни страни Тегло 1000 кг./европалет прав ъгъл 90 градуса 1 европалет – 20 кв.м. доп.отклонения ± 2 мм. РАНДЕМАН при нареждане на обрязания гнайс – 97 % II. Цветове Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран 1. Дължина 5 см. на св. 2. Дължина 10 см. на св. 3. Дължина 15 см. на св. 4. Дължина 20 см. на св. 5. Дължина 25 см. на св. III. Кокали Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран дебелина – 3,5 – 5 см. дължина – 20 – 40 см. дълбочина 2 – 5 см. тегло – 1000 кг./европалет 1 палет – 16 реда/ 15 кв.м. IV. Изрезки Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран дебелина 1,5 – 2 см. размери 30 – 40 бр./кв.м редове – 27 реда за 25 м2 тегло – 1000 кг./европалет Всички размери извън посочените се договарят допълнително : Сертификати :

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..