Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело  itemprop=

Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агенцията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
София, бул. "Цар Освободител" № 7

Агенцията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на външни лица във връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители с цел подобряване качеството на техния професионален, личен и семеен живот и пълноценното използване на отпуските и свободното им време, както и за информационното осигуряване на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната при осъществяване на дългосрочната медийна политика на Министерството на отбраната. Дейностите и услугите, свързани с управлението и дейността на военните клубове, военно-почивното дело и информационното осигуряване на ръководството на Министерството на отбраната, са: осъществяване на военно-патриотично възпитание, социална, информационна и културно-художествена дейност във военните клубове в страната; осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия чрез организиране и изпълнение на групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, организиране и изпълнение на обмена на почиващи по линия на международното сътрудничество в рамките на "CLIMS" или въз основа на международен договор за безвалутен обмен; осъществяване на туристическа и туроператорска дейност; производство и разпространение на телевизионна продукция; подготовка и организация на издаването на печатни издания, в т.ч. вестник "Българска армия" и списание "Български воин"; изготвяне на ежедневни информационни бюлетини; управление на военно-почивните домове, хотелите, военните клубове и други имоти, предоставени на агенцията за изпълнение на функциите й. Агенцията е юридическо лице със седалище София, бул. Цар Освободител 7. Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Приходите от собствена дейност на агенцията се набират от: туристически и туроператорски дейности; рехабилитационни услуги; транспортна дейност; екскурзии в страната и в чужбина; отдаване под наем на недвижими имоти и имущество; дарения и помощи; приходи от международни проекти и програми; други приходи от дейността на агенцията. Приходите от собствената дейност и бюджетната субсидия се разходват за покриване на одобрените разходи за: издръжка на агенцията; основни и текущи ремонти на почивните домове, хотелите, военните клубове и другите имоти, управлявани от агенцията; част от фактическата издръжка на леглови ден за осигуряване отдиха на личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, пенсионираните военнослужещи, ветераните и военноинвалидите; застраховане на почивните домове, хотелите, военните клубове и другите имоти, управлявани от агенцията.

Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело - отрасли:


Администрация, Общини, Изпълнителни Агенции,

Мнения за Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело


The company has no review.

Напиши мнение за Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.