Стефани 43 - Стефан Кръстев - ЕТ  itemprop=

Стефани 43 - Стефан Кръстев - ЕТ

Фирма Стефани 43 - Стефан Кръстев - ЕТ произвежда всякакви марки варови и бетонови разтвори, бетонови елементи.Варов разтвор се употребява за измазване на вътрешни и външни стени при обикновено изпълнение независимо от предназначението на сградата. Бетонът е композитен строителен материал
Стефани 43 - Стефан Кръстев - ЕТ Фирмата произвежда всякакви марки варови и бетонови разтвори, бетонови елементи. Варов разтвор се употребява за измазване на вътрешни и външни стени при обикновено изпълнение независимо от предназначението на сградата. Препоръчва се избягването на варов разтвор за измазване на влажни помещения. Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Продукти бетон; бетонови блокчета; бордюри, тротоарни плочки пътни ивици мозаечни стъпала облицовъчни плочи коминни тела преходи бетонни колове варов разтвор; базалтови плочки; градински ивички и др.
5 5