Посолство на ЧЕХИЯ - Вижте още

Посолство на ЧЕХИЯ

Чешката република, съкратено Чехия (друго наименование е Република Чехия), е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя граничи с Полша на север, Германия на север и запад, Австрия на юг и Словакия на изток. Включва историческите

Посолство на ЧЕХИЯЧешката република, съкратено Чехия(друго наименование е Република Чехия), е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя граничи с Полша на север, Германия на север и запад, Австрия на юг и Словакия на изток. Включва историческите области Бохемия (на чешки ?echy), Моравия (на чешки Morava) и Чешка Силезия. Площта й е 78 865 км?, от които 77 288 км2 суша и 1 577 км? водна площ.

Площта на Чешката Република е 78 864 км2. Голяма част от територията е заета от планински и хълмисти възвишения.

Климатът в Чехия е умереноконтинентален,с горещи лета и облачни,студени зими,през които вали сняг.В по-високите части на планините в Чехия климатът е планински.По-голямата част от валежите падат през летните месеци.Най-дъждовният месец е юли,а най-сухият-февруари.Най-високата температура,измерена в Чехия,е +40,2°C,а най-ниската е -42,2°C.

Чешката република е парламентарна република. Парламентът е разделен на депутатите (200 души) и Сенат (81 души). Депутатите се избират за 4 години, а сенаторите за 6, при което на всеки 2 години 1/3 от тях се преизбират. Право на избор имат гражданите на Чешката република, които са навършили 18 години, а да бъдат избирани имат право чехите над 21 (за парламента) и над 40 години (за сената). В градовете и селата освен това се провеждат избори за местно самоуправление (кмет). Главно длъжностно лице в Чехия е президентът. Той бива избиран от парламента за срок от 5 години. Президентът утвърждава състава на правителството, предложен от Палатата на депутатите.

ЧЕХИЯЕстественият прираст на населението е -0,08% (2003). Приблизителната продължителност на живота малко превишава 75 години (данни от 2003). В градовете живее приблизително 71% от населението.

По-голямата част от населението на Чехия са чехи (90,4%) и моравци (3,7%). Останалите етнически групи са поляци, германци, цигани и други. След разпада на Чехословакия през 1993 година в Чехия остават да живеят приблизително 2% словаци.

Чешкият език принадлежи на западо-славянската линия на индоевропейската езикова група.
По-голямата част от населението (59%) са атеисти. Най-посещавана е римокатолическата църква (27%).

Посолство на ЧЕХИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,