Посолство на ШВЕЙЦАРИЯ - Вижте още

Посолство на ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария (официално наименование Конфедерация Швейцария) е малка вътрешноконтинентална конфедерация от 26 кантона в Централна Европа. Латинското наименование на страната е Confoederatio Helvetica. От това име идва съкращението на швейцарската валута, както и кодът на страната по ISO

Посолство на ШВЕЙЦАРИЯШвейцария (официално наименование Конфедерация Швейцария) е малка вътрешноконтинентална конфедерация от 26 кантона в Централна Европа. Латинското наименование на страната е Confoederatio Helvetica. От това име идва съкращението на швейцарската валута, както и кодът на страната по ISO (също и означението на швейцарския интернет-домейн) - CH. Върху пощенските марки също се използва латинското название Helvetia. Площта й е 41 749 км2, от които 39 996 км2 суша и 1 753 км2 водна площ. Тя граничи с Германия на север, Франция на запад, Италия на юг, Австрия и Лихтенщайн на изток.

Швейцария от много отдавна държи на своя неутралитет, като не е участвала в международни конфликти от 1815 г. На територията са разположени седалищата на редица международни организации, включително Червения кръст, Световната търговска организация и ФИФА. Столицата на страната е Берн, а други големи градове с икономическо и културно значение са Цюрих, Женева и Базел.

Със сравнително малко население от 7,8 милиона души, Швейцария има една от най-силните икономики в Европа и номинален брутен вътрешен продукт на човек от $ 67 384, както и един от най-големите положителни външнотърговски баланси. Цюрих и Женева се нареждат съответно на второ и трето място от всички градове в света по качество на живот.

Населението на страната има три основни етнолингвистични групи — италианска, френска и немска, както и ретороманско говорещо население. В този смисъл швейцарците нямат единна национална идентичност, а са група от народи, споделящи обща история и ценности като федерализма, неутралитетът и директната демокрация, както и приспособеността към алпийската природа. По традиция Швейцария се счита за основана на 1 август 1291 година; на тази дата е и националният празник на страната.

ШВЕЙЦАРИЯШвейцария е федеративна парламентарна република, като всеки кантон има свое правителство, парламент и конституция. Законодателната власт се състои от Федерално събрание с две равноправни палати - Национален съвет от 200 депутати, избирани на всеки четири години, и Съвет на кантоните. Федералният съвет е органът на изпълнителната власт, избиран на всеки 4 години, но ако всеки един от седемте федерални съветника в него има желание, мандатът му може да бъде продължен. Всяка година от Съвета се избира президент на Конфедерацията по принципа на старшинството, длъжност, която реално не дава особена власт над останалите, а е чисто протоколна. Щвейцария се слави още с пряката си демокрация на управление. Поне няколко избора се провеждат в рамките на една година , под формата на допитване за приемане или отхвърляне на особено важни за страната позиции в национален или международен план.

Швейцария е разделена на 26 кантона, но централното правителство контролира армията, железниците, пощите и международните връзки. Седалищата на над 150 международни организации се намират в Швейцария, включително на Червения кръст, който е основан през 1863 г.
Кантонът представлява полунезависима малка държава в рамките на Конфедерацията Швейцария.

Швейцария е страна без излаз на море, и според различните дефиниции се намира в западна или централна Европа. Според статистическата служба на ООН и нейната регионова класификация на континента, Швейцария (заедно със съседна Австрия) е разположена в западна Европа. Според CIA World Factbook и Енциклопедия Британика пък страната се намира в най-западната част на централна Европа. Тя влиза и към културно-историческият регион Мителеуропа (Mitteleuropa), възприеман като област със силно влияние на немския език и култура. От географска гледна точка Швейцария се намира на 15 градуса дължина от най-западните точки на континента, и на 50 градуса дължина от Уралските планини, считани за източна граница на Европа.

Женевското езеро и околностите му
Страната граничи с 5 държави: Австрия и Лихтенщайн на изток, Франция на запад, Италия на юг и Германия на север. Държавните граници с всяка са съответно 165, 41, 572, 734 и 346 километра, което прави 1858 километра обща дължина на границите. Част от тази с Франция минава през Женевското езеро, а с Австрия и Германия — през Боденското езеро.

Посолство на ШВЕЙЦАРИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,