Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Никос 23 ЕООД  itemprop=

Никос 23 ЕООД

НИКОС 23 е строителна фирма със екип от високо квалифицрани специалисти с доказан вече професионален опит.Занимаваме се със строителство и пълна гама строително-ремонтни дейности.Ние от Никос отлично познаваме строителния пазар и технологиите на строителството в България;
  НИКОС 23 "НИКОС 23"  е строителна фирма с екип от високо квалифицирани специалисти с доказан вече професионален опит. Занимаваме се със строителство и пълна гама строително-ремонтни дейности; С възможности за работа по проекти като основен изпълнител и подизпълнител; Балансирано съотношение на качество / цена на услугите; Отлично познаване на строителния пазар и технологиите на строителството в България;   За Фирмата „НИКОС 23 “ ЕООД е строителна фирма, лицензирана и вписана в ЦПРС /централен професионален регистър на строителя/ .Отговаря на изискванията за строителни обекти от І група- ІV и V категория : 1. Строежи от първа група, четвърта и пета категория съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС на жилищни, производствени ,обществени сгради; 2. Втора група: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл.5,ал1,т.2 от ПРВВЦПРС, строежи от четвърта категория съгласно чл.5,ал.6 от ПРВВЦПРС   За Фирмата   3. Трета група: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл.5, ал.1, т.3, строежи от трета категория съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС. 4. Четвърта група:строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5, ал.1 от ПРВВЦПРС,строежи от трета категория съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС   За Фирмата 5. Пета група:отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45“Строителство“ на Националната класификация на икономическите дейности)   Фирмата НИКОС 23 предлага:   Коректни отношения, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от дружеството към конкретният обект или вид СМР; Успешно усвояване и прилагане на съвременни технологии и материали при изпълнението на СМР; Ние държим изключително много на качеството на свършената работа и чистотата на строителният обект; Изпълняваме договорите с нашите клиенти в допустимо предвидения срок за изпълнение ; Разполагаме с екипи от технически ръководители и строителни бригади за всички необходими операции;

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..