Общинска администрация Габрово - Вижте още

Общинска администрация Габрово

Габрово е областен град в Централна Северна България, административен и стопански център на едноименните община Габрово и област Габрово. Разположен е по поречието на река Янтра в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина. В непосредствена близост до него, в местността "Узана

Общинска администрация ГабровоГаброво е областен град в Централна Северна България, административен и стопански център на едноименните община Габрово и област Габрово. Разположен е по поречието на река Янтра в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина. В непосредствена близост до него, в местността "Узана" се намира географският център на България. Населението на града към края на 2009 година е 60 281 жители.

Според преброяването през 2011 година, населението на град Габрово е 58 030 жители.

Габрово е известен с хумора и сатирата (виж Габровски шеги). С дължината си от над 25 km той е най-дългият български град

География

Град Габрово се намира в подножието на Стара планина в близост до прохода Шипка. Той се разпростира на около 25 километра[източник?] по поречието на река Янтра.

Габрово е свързан с железопътния транспорт в България чрез линията Габрово-Царева ливада. През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север-юг, която представлява част от Трансевропейския коридор №9 (Хелзинки-Санкт Петербург-Киев-Букурещ-Русе-Велико Търново-Габрово-Стара Загора-Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).

Близо до града се намира местността „Узана“, в която е локализиран географският център на България.

В землището на град Габрово се намират и 19 села,

които нямат собствени землища: Баевци, Бойновци, Врабците, Геновци, Горнова могила, Думници, Зелено дърво, Малуша, Мечковица, Моровеците, Продановци, Пъртевци, Руйчовци, Рязковци, Стойковци, Стоманеците, Тодоровци, Трънито и Чукилите.

Климат

ГабровоТериториалното развитие на областта и приоритетното развитие на определени стопански отрасли са благоприятствани от нейния разнообразен полупланински и планински релеф и благоприятен климат.

Климатът в региона е умерено-континентален, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер. Средно годишно падат около 900 l/m2. През есенните и зимните месеци преобладават северните и северозападните ветрове, а през пролетните и летните - южните. Регионът се характеризира с висока годишна продължителност на слънчевото греене. Средногодишните температури са около 10° С. По високите планински части снежната покривка се задържа около 110 дни.

Икономика и обществени институци

В миналото Габрово е бил известен като българския Манчестър заради добре развитата си индустрия. Началото е поставено от Иван Колчев Калпазанов, Петко Цокев и Васил Карагьозов, които създават първата модерна фабрика за текстил в Габрово и в Новоосвободеното Княжество България (1882). В първите години на XIX в. от трансилванския град Брашов в Габрово е донесен първия гайтанджийски чарк. Направата на чаркове е в основата на последвалия стопански подем на града. Производството е било съсредоточено основно в текстилната, текстилопреработвателната и стоманената промишленост.

Производството е съсредточено в следните направления:

 • памучен и вълнен текстил;
 • памучен и вълнен трикотаж;
 • шивашка индустрия;
 • машинистроене;
 • производство на пластмасови изделия;
 • обработване на кожи и производство на кожени изделия;
 • производство на обувки;
 • производство на ножове и домакински прибори;
 • производство на мебели;
 • производство на хляб и хлебни изделия;
 • производство на мляко и млечни изделия;
 • шоколадови изделия;
 • строителство.

Общинска администрация Габрово - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,