Общинска администрация Годеч - Вижте още

Общинска администрация Годеч

Годеч се намира в планински район. Отстои на 45 километра от град София. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. На запад границата на

Общинска администрация ГодечГодеч е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е в близост до град Драгоман. Градът е административен център на Община Годеч.

География

Годеч се намира в планински район. Отстои на 45 километра от град София. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. На запад границата на България със Сърбия е много близо.
Землището на селищната система се характеризира с голямо разнообразие на релефни форми. В източната част на областта Забърде има добре развито котловинно дъно (Гладно поле — 685 м н.в.), което постепенно в западна посока се издига, нахълмява се и придобива ридов характер. След оттичането на плиоценските езерни води един от главните фактори за моделиране на релефа е река Нишава, върху чиито тераси е застроен гр. Годеч.

Релефните форми благоприятстват развитието на земеделието в южните части на жилищната система, където е разположена по-голямата част от обработваемата земя. Склоновете на Стара планина са заети от пасища — от значение за развитието на овцевъдство и говедовъдство.

История

В града има останки от малък римски храм II — IV в. от н.е.(вероятно принадлежал на богинята на лова Диана), който е обявен за национален паметник на културата. Наличието на два олтара и квадровият градеж от масивни каменни блокове са превърнали храма в уникална находка без аналог в България. Интересен е фактът, че римският храм в Титси (Англия) по вид, градеж, датировка и разположение напълно съответства на нашия и е единственият му открит аналог засега.

Свидетелствата от средновековието и Възраждането са доста оскъдни. В османските регистри Годеч се споменава за първи път през 1453 г., по времето на Мехмед II.Годечкият край е влизал в състава на Шехиркьойската Пиротска каза и нахията Висока. Тази нахия е била предадена за частно владение на спахията Али Шарджар. В църквата „Св. Никола“ в с. Туден е запазен надпис, според който храмът е построен през 1400 г., „кога турците обладаха България“. Единадесет години по-късно в с. Губеш е построена друга църква с три апсиди и бойници.

По археологически път са засвидетелствани пътна станция и римски селища канаби, част от големия диагонален военен път Сингидунум-Наисус-Сердика-Филипопол-Адрианопол-Константинопол (Белград-Ниш-София-Пловдив-Одрин-Истнбул).

През 1905 г. село Годеч, което е център на община от три села, наброява 488 души, разпределени в 9 махали: Глотница, Елечанова, Йовкина, Молак, Негулова, Равна, Старо село, Стойкина и Трап. На 18 юни, 1956 г. е официално обявено за град. През 2006 г. Годеч празнува своята 50 годишнина от обявяването му за град с присъствието на Георги Първанов.

ГодечАко се проследи хронологично историята на града, се открояват следните важни за развитието му събития:
1887 — строи се ново училище с 4 учебни стаи 1899 — учредено е читалището 1900 — открити са пощата, прогимназията, седмичният пазар 1905 — създава се полицейски участък 1908 — създадени са първата кооперация и пчеларското дружество (с. Голеш ) 1915 — открити са санитарен участък, земеделска банка, болница, съдилище 1920 — открита е млекарска кооперация, Годеч е обявен за околийски център 1948 — създава се ТКЗС 1956 — Годеч е обявен за град 1960–1965 — построяват се заводите „Ком“ и „Магнит“

Политика

Представители на населението отчитат потребността от привличане на външни инвестиции за подобрване на инфраструктурата: пътища, електроснабдяване, комуникации, създаване на подходяща заетост за населението, подобряване на материално-техническата и кадрова осигуреност на местното училище с оглед осигуряване на обучението на местните деца.

Икономика

На територията на община Годеч се намира един от съществуващите по-рано заводи: завод „Магнит“. Днес АК Магнит АД е част от шведската група фирми AQ Group. Основното производство на предприятието е трансформатори и индуктивни компоненти. Също така се намира единствения по рода си завод за производство на високо-мощни светодиоди в България и Европа - "Окта Лайт България" АД, както и завод за производство на нова строителна технология "ИБТ" ООД - единствена за рамките на Р. България.

Общинска администрация Годеч - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,