Ивкар ЕООД - Вижте още

Ивкар ЕООД

Предлагаме Ви курсове за обучение за водачи на електрокари и мотокари; курсове за заварчици; кранисти; курсове за машинисти на пътно строителни машини и автовишки; Опреснителни курсове и други. Центъра разполага с богата материална база. На разположение на курсистите са 3 учебни зали с 60
Ивкар ЕООДИвкар ЕООД

За нас:

 • Център за професионално обучение
  към "ИВКАР" ЕООД започва дейността си през 2005год. През 2008год. получава лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Лицензия № 200812639/19.11.2008г.
 • Центъра разполага
  с богата материална база. На разположение на курсистите са 3 учебни зали с 60 места, оборудвани с нагледни материали, мултимедийна техника и достъп до Интернет.
 • ЦПО организира и провежда
  целогодишно курсове за професионална квалификация и правоспособност в зависимост от потребностите от обучение и заявките на потребителите на кадри. За всеки успешно завършен курс се издава съответния документ.
 • Издадените документи
  са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа.


Ивкар ЕООД
Курсове:

Център за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД организира следните курсове за правоспособност:

 • 1. Курсове за Заварчици;
 • 2. Курсове за Шлосери;
 • 3. Курсове за Машинисти на:
 • » автокран до и над 16т. - I-ва и II-ра степен;
 • » кулокран;
 • » мостови и козлови кранове;
 • » автовишки;
 • 4. Курсове за Водачи на мотокари;
 • 5. Курсове за Водачи на електрокари;
 • 6. Курсове за Машинисти на пътно-строителни машини - всички видове;
 • 7. Курсове за Машинисти на бетон-помпа;
 • 8. Курсове за Машинисти на бетонов център;
 • 9. Курсове за Машинисти на мачтов подемник /хаспел/;
 • 10. Опреснителни курсове за прикачвачи /сапанджии/, курсове за мотокаристи, курсове за електрокаристи и др.
Курсовете за правоспособност завършват с полагане на изпит по теория и практика на професията.След успешно положен изпит курсистите получават Свидетелство за правоспособност.


Ивкар ЕООД

Квалификация:

Център за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД извършва обучение по следните професии и специалности:

 • 1. Професия: "Монтьор на транспортна техника"
 • Специалност: "Пътно-строителна техника"
 • 2. Професия: "Монтьор на подемно-транспортна техника"
 • Специалност: "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства"
 • Специалност: "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване"
 • 3. Професия: "Заварчик"
 • Специалност: "Заваряване"
 • 4. Професия: "Шлосер"
 • Специалност: "Шлосерство"
След явяване на държавни изпити по теория и практика, курсистите получават първа или втора степен на професионална квалификация. Издаденото свидетелство за професионална квалификация е по образец на МОН


Ивкар ЕООД
www.ivkar.com

Ивкар ЕООД - отрасли:


Услуги, Курсове,
4.4 8