Сима Михов  itemprop=

Сима Михов

Сима - Яким Михов е частна фирма, създадена през 1992 г. в гр. Априлци върху площ от 7400 кв.м. Специализирана е в разработката и производството на пластмасови изделия, по заявка на клиента, в областта на: фармацевтичната промишленост, хранително-вкусо
Априлци, ул. Цанко Дюстабанов 27

ET „Сима - Яким Михов" е частна фирма, създадена през 1992 г. в гр. Априлци върху площ от 7400 кв.м. Специализирана е в разработката и производството на пластмасови изделия, по заявка на клиента, в областта на: фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост. Помещенията, в които се произвеждат и съхраняват изделия за фармацевтичната промишленост, са с обща площ от 600 кв.м. Те са изградени, климатизирани и вентилирани в съответствие с изискванията на GMP за производство на лекарства. Проекта за изгражденото им е съгласуван с ИАЛ. Методите за производство на пластмасови изделия, които се използват в ET "Сима - Яким Михов" са леене под налягане (шприцване) и издуване (бластване). Производството на изделия за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, се осъществява само на площадката на фирмата в гр. Априлци. Производството на изделията за мебелната промишленост се извършва предимно в гр. Габрово. Фирмата е оборудвана със: съвременни шприцавтомати, предимно Енгел и Аргбург, включително и такива за работа в чисти помещения, чилъри за охлаждане на инструменталната екипировка и маслото на машините, както и за охлаждане на подавания към помещенията въздух през лятото, термостати за поддържане температурата на инструменталната екипировка в оптимални граници, сушилни за конструктини пластмаси. обезшумени мелници с безпрахово и гилотинно рязане. Във фирмата работят десетки висококвалифицирани, мотивирани и добре обучени специалисти. Чисти помещения: Фирмата разполага с чисти помещения, клас 8 по ISO14644 (клас 100 000 по FS 209E). В тях могат да се произвеждат: първични опаковки за лекарства; медицински изделия; лабораторни изделия; опаковки за козметичната промишленост с контролирано микробно число; опаковки за хранително-вкусовата промишленост с контролирано микробно число. Продукти: Основните изделия произвеждани от „Сима - Михов" са: части от опаковки за лекарствени средства, мерителни чашки и лъжички за течни лекарствени форми. лабораторни кювети (контейнери 45мл.) за тестване на млечни проби флакони 30,50,100мл. от полипропилен, части за дозатори за високоалкохолни напитки, експандери, тапи, втулки, стъпки, стави и др. детайли за тръбни мебели. Изделия за фармацевтичната промишленост: части от опаковки за лекарствени средства, мерителни чашки и лъжички за течни лекарствени форми лабораторни кювети (контейнери 45мл.) за тестване на млечни проби Мерителни чашки за течни лекарствени форми. Мерителни лъжички за течни лекарствени форми. Изделия за хранително-вкусовата промишленост: дръжки за бутилки, капачки и др. флакони 30,50,100 мл. от полипропилен части за дозатори за високоалкохолни напитки Дръжки за бутилки Капачки Флакони Изделия за мебелната промишленост: експандери тапи, втулки, стъпки, стави и др. детайли за тръбни мебел Детайли за тръбни мебели   Технически изделия Сертификати В "Сима - Михов" е разработена, внедрена и ефективно се прилага интегрирана система за управление на качеството, параметрите на околната среда и безопасните условия на труд, включваща и изисквания на GMP при производството на лекарства. Фирмата е одитирана и сертифицирана от TUV NORD. Притежава международно признати сертификати за: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:1999 Референции През 2004 г. „Сима - Михов" получава одобрение от фирма Basell да произвежда запушалки от Purell за полипропиленови банки за инфузионни разтвори. По искане на Basell е променен и допълнен DMF на Purell, за което писменно е уведомена FDA. Патенти  От средата на 2000 г., реагирайки на пазарните тенденции и промени, „Сима - Михов" започва да разработва и внедрява пластмасови изделия. За целта е сформиран екип от опитни инженери и специалисти - конструктори, технолози, патентни специалисти. За всички разработвани изделия се изработват 3D модели. Изделията, които притежават необходимите качества се патентоват като полезни модели или промишлени образци.