Университет по хранителни технологии  itemprop=

Университет по хранителни технологии

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив има полувековна история и богати традиции. Той е правоприемник на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), основан през 1953 г. като единственото в страната и на Балканския полуостров учебно и научно средище в
Университетът по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив има полувековна история и богати традиции. Той е правоприемник на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), основан през 1953 г. като единственото в страната и на Балканския полуостров учебно и научно средище в сферата на хранителните технологии. От м. януари 2003 г., след успешна институционална акредитация, с решение на Народното събрание на Република България, ВИХВП е преобразуван в университет. Днес в УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Голяма част от възпитаниците на университета са ръководители на държавни и частни фирми, известни учени и изтъкнати обществени личности. В началото на новия ХХІ век Университетът по хранителни технологии разполага с мощен колектив от висококвалифицирани научно-преподавателски кадри и модерни, актуални специалности. С тях той може да отговори на едно от най-големите предизвикателства пред човечеството – качеството на живота със здравословни и безвредни храни. Факултети Технологичен факултет Технически факултет Стопански факултет Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт Университетът по хранителни технологии гр. Пловдив се основава официално с Указ №230 от 10 юни 1953 година на Президента на Народното събрание, съгласно коиюйто УХТ се формира в самостоятелно висше учебно заведение. На 31 юли 1953 година е назначен първият ректор на новооткрития Висш институт по хранителна и вкусова промишленост - проф. Илия Пашев. Първоначално част от катедрите (Електротехника, Винарска технология, Технология на млякото и млечните продукти, Технология плодовете и зеленчуците) се помещават в сграда на бившия френски колеж. Ректоратът и катедрите Неорганична химия , Органична химия, Математика, Машинознание, Физика, Технология на месото и рибата и други заемат намиращия се в съседства преустроен тютюнев скал "Братя Драганови". Катедра Технология на тютюна и тютюневите изделия се настанява в тютюневия склад "Томасян" на ул. "Велико Търново" 24, а катедра Технология на растителните мазнини, сапуни и етерични масла - на ул. "Кирил и Методи" 8 Тържественото откриване на сградата, в която се помеща и понастоящем УХТ е на 10 февруари 1963 година.През 1963 - 1967 година се открива спортно-образувателен лагер край язовир Батак, а през 1972-1976 година отваря врати спортния комплекс край река Марица. През годините на своето равитие УХТ развива многостранни международни контакти и има активна международна дейност. През 1965 година се сключват първите договори за двустранно сътрудничество с Московския институт по хранителна промишленост, Русия и с Политехнически институт - Галац, Румъния. През периода 1927-1978 година договори за двустранно сътрудничество се сключват с Московски технологичен институт по месна и млечна промишленост ( сега Московски държавен университет по приложна биотехнология), Киевски технологичен институт по хранителна промишленост, Краснодарски политехнически институт, Русия, Хумболдт университет - Берлин, Германия, Химикотехнологичен институт - Прага, Чехословакия, Университети в Сегед, Унгария. През 1979-1990 година международното сътрудничество се разширява, като се подписват догори с Аграрен университет - Атина, Гърция, Ленинградски технологичен институт - по храдилна промишленост, Одески технологичен институт, Московски институт по хладилно машиностроене, Кутаиски технологичен институт, Русия, Селскостопанска академия - Познан, Полша, двустранно сътрудничество с Краснодарския политехнически институт, Русия и с техническия Университет - Берлин, Германия, към който преминава факултета по хранителна технология от Хумбодтовия Университет. Нови договори се сключват с Московски държавен университет по приложна биотехнология, Русия, Кубански държавен университет - Краснодар, Русия, Агрономически университет на провинция Хибей, Китай. От 1994 година Института се включва в образувателните изследователски програми, финасирани от ЕО по съответни програми "ТЕМПУС" и "КОПЕРНИКУС", като се осъществява активен международен обмен: 1998 година УХТ се включва в 17 проекта. За периода 1994-1998 година по ТЕМПУС са командировани 162 преподаватели и по КОПЕРНИКУС - 52. Преподаватели от УХТ посещават ралични Европейски университети, за да подготвят нови лекционни курсове или да усъвършенсвуват своята подготовка. Над 10 студенти също провеждат частично обучение в чужбина. Днес УХТ - Пловдив, е авторитетен национален център на хранителната наука, технология и образование в България.