Медицински университет Пловдив  itemprop=

Медицински университет Пловдив

Медицински университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и извършване на научно-медицинска, здравно-методична и приложна дейност. В момента той обучава
Пловдив, бул. Васил Априлов 15-А

Медицински университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и извършване на научно-медицинска, здравно-методична и приложна дейност. В момента той обучава общо 2418 студенти и 189 докторанти по медицина, стоматология, фармация, здравни грижи и 8 различни специалности в Медицинския колеж и осъществява непрекъснато следдипломно обучение и продължителна квалификация по Наредба 34 на МЗ.  Медицински университет – гр. Пловдив притежава добре разработена своя нормативна документация – Устройствен правилник, Правилници за прием на студенти, Стратегия за развитие на Университета до 2012 година и др. В него са изградени и функционират всички Органи на управление, предвидени в ЗВО – ОС, АС, Ректор, Заместник ректори, КС и др. Редът на избирането им, съставът, функционирането и мандатността съответстват на ЗВО. Медицински университет – гр. Пловдив е съставен от 6 основни звена Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здравеопазване, Департамент за езиково специализирано обучение Медицински колеж. Структурата на отделните факултети, департамента и Медицинския колеж са приведени в съответствие със ЗВО. В тях функционират всички органи на управление които изисква ЗВО. Управленската дейност се провежда при стриктно съблюдаване на държавните функции в управлението на висшето образование, на Единните държавни изисквания за образователните степени, специалности и за прием на студенти, на разпоредбите и указанията на МОН и подзаконовите нормативни актове в тази област. Обратната връзка и участието на преподавателите и студентите в управлението осигурява публичност на проектите и взетите решения; участие в органите за управление на МУ. Учебният процес се провежда по учебна документация, която включва квалификационни характеристики на специалностите, учебен план, учебни програми на отделните дисциплини и годишен учебен график, подробно дефинирани по вид и съдържание в Правилника на МУ. При обучението се използват различни комбинации от традиционните форми: аудиторни академични лекции; практическо клинично и кабинетно обучение; семинарни занятия; учебно-производствени практики; преддипломен стаж; индивидуално обучение; научни сбирки, обсъждания, командировки на студентски научни дружества и др. По клиничните дисциплини в клиниките на Университетска болница (1287 легла), средно се осигуряват 1,21 легла на студент и контакт с около 38 стационарно болни за клиничното обучение на медици и стоматолози и средно 29 амбулаторни пациента годишно за студентите стоматолози. История Институцията е основана през 1945 год. като Медицински факултет на Пловдивски университет. През 1950 г. факултетът е обособен като “Медицинска академия”, наименувана по-късно на именития руски учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. Институцията е интегрирана (заедно с аналогичните от София и Варна) в новосъздадената тогава Медицинска академия, със статут на факултет. След нова структурна промяна през 1990 г. отново е самостоятелно висше медицинско училище - Висш медицински институт-Пловдив. От 7 август 1974 год. към институцията е създаден Стоматологичен факултет, а от 27 януари 1997 г. е интегриран Медицинският колеж – Пловдив, като основни самостоятелни структури.  

Мнения за Медицински университет Пловдив


The company has no review.

Напиши мнение за Медицински университет Пловдив


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.