Земеделски колеж Пловдив  itemprop=

Земеделски колеж Пловдив

На 23 октомври 1992 г. Висше училище „Земеделски колеж” е разкрит с решение на Министерски съвет. От 1993 г. до днес се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ. От 1994 г. до днес са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус,
Пловдив, Площад "Георги Измирлиев" No 1

На 23 октомври 1992 г. Висше училище „Земеделски колеж” е разкрит с решение на Министерски съвет. От 1993 г. до днес се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ. От 1994 г. до днес са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес – Комениус.    През 2000 г. Народното събрание преобразува ВУЗК в самостоятелно висше училище. Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека, издателство.     През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив. През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация.  В периода от 2004 до 2007 г. се подписват договори за партньорство и сътрудничество с университети и международни организации като: Университет Съливан /САЩ/, Полския университет Воцлавек, Аграрния университет /Нитра/ и Консорциума на виртуалния университет в Нитра, Виртуален университет в България, Национален център за аграрни науки, и други университети от страната и чужбина. От 2002 г. са присъдени почетните звания доктор хонорис кауза на проф. Димитър Брайков, проф. Георги Сенгалевич, проф. Жауме Бек /Държавен университет – Барселона, Испания/, проф. Пол Куантек /Университет Съливан/, проф. Мария Попова.       През 2007-2008 г. са проведени успешни акредитационни процедури в НАОА и ISO 9001:2008.       Лектори във ВУЗК са били видни личности като: д-р Меглена Кунева – еврокомисар, министър Нихат Кабил, академик Благовест Сендов, професори от Великобритания, Холандия, Гърция, Дания и др. Образователно-квалификационната степен е „Бакалавър” съгласно чл.42 ал.1 т.1 буква „а” от ЗВО. Съгласно ЕСНТК, възприета от МОН се определят най-малко 180 кредита за тригодишен период на обучение, за редовна, задочна и дистанционна форма. СПЕЦИАЛНОСТИ » АГРОТЕХНОЛОГИИ (ФЕРМЕРСТВО) » ТЕХНОЛОГИИ ПО ГРАДИНАРСТВО И ВИНАРСТВО » ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА (АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ) » АГРАРНА ИКОНОМИКА » СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Курсове Центърът е лицензиран /лицензия № 2000612354/ с решение на Управителния съвет на НАПОО /протокол № 08 20.09.2006г./ за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване  на степен на професионална квалификация по следните заявени от ВУЗК професии и специалности: 1. Професия „Оператор на компютър”, код 482030 1.1.„Текстообработване”, код 4820301, първа степен на професионална квалификация. 2.0. Професия техник – растениевъд, код 621010, 2.1.”Полевъдство”, код 6210101, трета степен на професионална квалификация  2.2.Зеленчукопроизводство”. код 6210102, трета степен на професионална квалификация, 2.3.„Трайни насаждения” код 6210103, трета степен на професионална квалификация 2.4.Тютюнопроизводство”. код 6210105, трета степен на професионална квалификация, 2.5.„Растителна защита и агрохимия” код 6210107, трета степен на професионална квалификация, 3.0.Професия „Техник в лозарството”, код 621020, 3.1„Лозаровинарството, код 6210201 трета степен на професионална квалификация, 4.0.Професия „Техник- животновъд” код 621040,  4.1.”Говедовъдство”, код 6210401, трета степен на професионална квалификация  4.2.Овцевъдство”, код 6210402, трета степен на професионална квалификация, 4.3.„Свиневъдство”, код 6210403, трета степен на професионална квалификация 4.4.Птицевъдство”, код 6210404, трета степен на професионална квалификация, 4.5.„Зайцевъдство” код 6210405, трета степен на професионална квалификация, 4.6.„Пчеларство и бубарство” код 6210406, трета степен на професионална квалификация, 5.0.Професия „Животновъд”, код 621050, 5.1.„Животновъдство”, код 6210501, първа степен на професионална квалификация, 6.0.Професия „Фермер”, код 621060, 6.1.„Земеделец” код 6210601, втора степен на професионална квалификация, 7.0.Професия „Техник- озеленител”, код 622010, 7.1.„Цветарство”, код 6220101, трета степен на професионална квалификация, 8.0.Професия „Озеленител”, код 622020, 8.1.„Цветарство”, код 6220201, първа степен на професионална квалификация, 9.0.Професия „Работник в горското стопантво”, код 623060,  9.1.„Билкарство”, код 6230604, първа степен на професионална квалификация, 10.Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, код 802010, 10.1„Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална квалификация, 10.2„Селски туризм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификаци СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Висше училище „Земеделски колеж” предлага допълнително обучение и специализации в различни области на мениджмънта, икономиката, технологиите и иновационните практики.