Колеж по туризъм Благоевград  itemprop=

Колеж по туризъм Благоевград

Колежът е открит с решение на Народното събрание на Република България от 16 октомври 2003 г. Осъществява се обучение по следните специалности: Организация и управление на хотели и ресторанти; Организация и управление на туристическото обслужване; Бизнес администрация. 
Благоевград, ул."Полковник Димов" 1

Колежът е открит с решение на Народното събрание на Република България от 16 октомври 2003 г.  Осъществява се обучение по следните специалности:  Организация и управление на хотели и ресторанти;  Организация и управление на туристическото обслужване;  Бизнес администрация.  В Колежа студентите получават:  Европейска ориентираност на подготовката с участие на български и чуждестранни гост професори;  Летни практики и частично обучение в Гърция, Македония, Турция, Кипър, Полша.  Студентско общежитие;  Сертификати за завършени избрани професионални модули по: Кинезитерапия; Балнеология, Планински спасител, Ски-учител, Учител - специалист по хотелиерство, анимация и ресторантьорство, Професионална андрагогика в туризма, Туристически влекове и лифтове