ГЕОТУЛ ЕООД - Вижте още

ГЕОТУЛ ЕООД

ГЕОТУЛ ООД извършва добив на Гнайс в собствени кариери в Източните Родопи. Гнайсите, които се добиват в тези кариери са с цвят вариращ от златисто - бежово - кафяв до бежово - сив. Предназначени са за декоративни облицовки и настилки. Изключително здрави и природно красиви облицовъчните
София, ул."Проф.Асен Златаров" №17А, ет.1

ГЕОТУЛ ЕООДГЕОТУЛ ЕООДГЕОТУЛ ЕООДГЕОТУЛ ЕООД


За нас :

ГЕОТУЛ ЕООД е основана през 1995 г.

Ние работим успешно в следните области:

 • добив, преработка и търговия на скално-облицовъчни материали от находища за гнайси в Източните Родопи - Ивайловград;
 • концесионни обосновки, анализи и проекти за находища на подземни богатства съгласно ЗПБ;
 
 • геоложки проучвания и геоложки доклади за утвърждаване на запази от подземни богатства и регистриране на търговски открития съгласно ЗПБ;
 • цялостно минно проектиране на находища (кариери) за скално-облицовъчни, строителни, индустриални минерали и други полезни изкопаеми.


Кои сме ние?

ГЕОТУЛ ЕООДГЕОТУЛ ЕООД
Ние работим повече от двадесет години в областта на геоложките проучвания, комплексното минно проектиране и експлоатацията на скални и нерудни строителни материали и минерали в България.

Извършваме добив на гнайс в кариери в Източните Родопи - Ивайловград.

Гнайсите, които добиваме в тези кариери са с цвят вариращ от златисто-бежово-червеникав до златисто-бежов и сребърно-сив. Предназначени са за декоративни облицовки и настилки. Изключително здрави и мразоустойчиви, те се използват за облицовки на сгради, пешеходни зони: тротоари, алеи, пътеки, басейни, огради, камини, а в много случаи и за вътрешно декориране.

Плочите, които произвеждаме, са с грапава, естествена повърхност. Предлагаме ги на пазара както с естествена форма (ненарязани), така и нарязани в стандартни размери.

Изпълнили сме цялостни геологопроучвателни и минно-проектни дейности на повече от 100 находища и кариери в цялата страна. Обектите са завършени с утвърждаване на запаси, търговски открития и всички съгласувания съгласно Закона за Подземните Богатства.


Услуги :


Геоложки проучвания

ГЕОТУЛ ЕООД


 • детайлни геоложки проучвания на рудни и нерудни полезни изкопаеми;
 • изготвяне на геоложки доклади за утвърждаване на запаси от подземни богатства;
 • геоложко търсене и прогнозиране;
 • технологични изследвания на полезни изкопаеми;
 • геодезични работи - топографски снимки, едромащабни планове и заснемане на обекти;
Минно дело - кариери и открити рудници

ГЕОТУЛ ЕООД


 • комплексно минно проектиране за експлоатация на открити минни обекти - кариери и открити рудници;
 • цялостни работни проекти за добив, ликвидация и рекултивация, планове за управление на минните отпадъци;
 • минни календарни планове и графици за експлоатация;
 • концесионни обосновки, анализи и проекти за находища на подземни богатства съгласно ЗПБ;
 
Добив и преработка на скалнооблицовъчни материали

ГЕОТУЛ ЕООД


 • Гнайсите, които добивме са с цветове вариращи от златисто-бежово-червеникав до златисто-бежов и сребърно-сив.
 • Предназначени са за декоративни облицовки и настилки.
 • Изключително здрави и мразоустойчиви, те се използват за облицовки на сгради, пешеходни зони: тротоари, алеи, пътеки, басейни, огради, камини, а в много случаи и за вътрешно декориране.
 • Плочите, които произвеждаме, са с грапава, естествена повърхност. Предлагаме ги както с естествена форма (ненарязани), така и нарязани в стандартни размери.
Био магазини за екологично чисти храни

ГЕОТУЛ ЕООД


За нас биопродуктите са безспорен фаворит в грижата за доброто здраве и добрата форма. Те по естесвен начин ни зареждат с бодрост, лекота и жизненост. Те са нашето хоби! Така възникна идеята за магазин Биовариант - нашият био магазин. Историята на това прекрасно био кътче започна през 2008 година. В момента магазините Биовариант са два плюс онлайн магазин www.biovariant.eu.
Хобито ни се превърна в наша професия...


Продукти :

ГЕОТУЛ ЕООДГЕОТУЛ ЕООДГЕОТУЛ ЕООД
  Гнайси - нарязани плочи

ширина 20, 30, 40 см; дължина свободна до 60 см, дебелина 2-4 см;
ширина 10, 15 см; дължина 30 см, дебелина 2-3 см;
  Гнайси - стъпала

шширина 30 до 40 см; дължина свободна до 120 см, дебелина 3-5 см;
  Гнайси - настилка и облицовка, ненарязани плочи

ебелина 2-4 см, 5-9 бр./м2;
дебелина 2-4 см, 9-15 бр./м2;
дебелина 1,5-2,5 см, 9-15 бр./м2;