Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Манев ВВ - Вижте още

Манев ВВ

Манев ВВ е основана през 1992 г. със седалище гр. Русе, собственик инж. Веселин Василев Манев. Предмет на дейност на фирмата е производство на машини и съоражения за оборудване на линии за термоизолационни стъклопакети. Фирмата е монополист в този предмет на
ЗА НАС:


Манев ВВ е основана през 1992 г. със седалище гр. Русе, собственик инж. Веселин Василев Манев. Предмет на дейност на фирмата е производство на машини и съоражения за оборудване на линии за термоизолационни стъклопакети.


Фирмата е монополист в този предмет на дейност. Потенциални клиенти са всички производители на дограма от дърво, алуминий и пластмаса.ПРОДУКТОВА ГАМА

АМР - АВТОМАТИЧНА МАСА ЗА РЯЗАНЕ

ОПЦИИ АМР АВТОМАТИЧНА МАСА ЗА РЯЗАНЕ
А. Размер на стъкления лист:
1. Стандартен размер -2250/2500/ х 3210 мм.;
2. Едрогабаритни листове – 3300 х 6000 мм.;

Б. Работа на масата със стъкла със специални покрития:
1. Само разкрояване.
2. Разкрояване и възможност за смъкване на определени места на специалните покрития.

В. Начин на поставяне на стъкления лист върху работния плот на масата:
1. Ръчно поставяне:
-плота на машината се наклонява , чрез повдигане от едната страна , на 80 градуса . Стъкления лист се поставя на подвижни опори ,излизащи от плота при неговото повдигане.Плота се поставя в хоризонтално положение и ръчно се позиционира.

- ръчно поднасяне на стъкления лист без наклоняване на плота до 80 градуса Това се осъществява с помощта на приспособление тип "вилица'' , което " излиза " от плота на машината . На него се поставя стъкления лист. Вилицата прибирайки се в масата ,застава в хоризонтално положение и поставя стъклото на плота.

2. Автоматично зареждане на масите за рязане на плоско стъкло.
- съвместно с едностранен или двустранен Автоматичен зареждащ комплекс; посредством многопостови / до 10 пирамиди за стъкло/ Автоматични зареждащи комплекси / РЗК-М / и /РЗК-Д–М/, които осигуряват бързо и автоматично поднасяне на стъклени листове към автоматичната маса .
- за целта в плота на масата за рязане има вградени лентови транспортъори.

МАСА ЗА РЯЗАНЕ

Маса за разкрояване на плоски стъкла с пневматично задвижване

Технически данни

 

Размери
Пневматично повдигане на плота

Придвижване на стъклото

2200 x 3200 mm
до 85° 

с ролки /
на въздух

  МАСА ЗА РЯЗАНЕ

РЗК - РАЗТОВАРВАЩО ЗАРЕЖДАЩ КОМПЛЕКС

РАЗТОВАРВАЩ КОМПЛЕКС PK – S/D/SM/DM Напълно автоматизираната система е конструирана за двустранно вземане на суровите стъкла от местата за складиране на стъкла. Чрез предварителния избор от пулта на РК или чрез данните на следващата система (оптимизиране) се извършва вземането на стъклото за обработка.

Системата е оборудвана с транспортно устройство (надлъжно задвижване), с което вземането на суровите стъкла може да става от последователно наредени в два реда места за складиране на стъклата (пирамиди).

На рамата са монтирани хидравличен агрегат и вакуумна помпа. Хидравличният агрегат захранва количката за изнасяне, респективно въртящите се рамки с необходимото налягане на маслото. Вакуумната помпа осигурява необходимия вакуум за смукателите, с които се повдигат стъклата. Двете въртящи се рамки с гредите на смукателите лагеруват на рамата и се задвижват от хидравлични цилиндри. Тази станция за полагане на стъкла е оборудвана с приспособление за разделяне.

С това приспособление за разделяне се гарантира, че залепваните едно до друго стъкла могат да се освободят и повдигнат. Приспособлението за разделяне обаче е приложимо и необходимо само при стъкла с голям формат. Задвижването на транспортните ролки се осъществява с верижна предавка и електромотор, който е закрепен от долната страна на шарнирна рама.

Разположени на различни места крайни изключватели контролират работния процес.
Чрез избор от пулта на РК могат да бъдат зареждани три различни размера стъкла.

ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЯ ЗА СТЪКЛОПАКЕТ С АВТОМАТИЗИРАНА ПАНЕЛНА ПРЕСА

ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЯ ЗА СТЪКЛОПАКЕТ  С АВТОМАТИЗИРАНА ПАНЕЛНА ПРЕСА Качествено и ефективно производство на стъклопакети посредством технология, използваща сервозадвижване.

- Работна посока-от ляво на дясно;
- Автоматично регулиране скоростта на движение на стъклата;
- Миячната машина разполага с миеща, плакнеща и изсушителна секции, разделени с прегради от неръждаема ламарина;
- Автоматичен деминерализатор;
- Резервоар за вода от неръждаема ламарина;
- Осветителна система за окачествяване измиването на стъклото;
- Възможност за автоматично производство на двоен и троен стъклопакет;
- Възможност за автоматично производство на всички видове плоски “структурни стъклопакети;”
- Въздушна възглавница на неподвижния панел на пресата;
- Сензорен дисплей за управление;
- Възможност за избиране на ръчен и автоматичен режим на работа;
- Контрол на дебелината на стъклопакета в 4/четири/ различни точки;
- Възможност за контролиране работата на линията,посредством “hot –line service”;
- Възможност за “сервизен” просвет от 500мм между двата панела;

HOT MELT ЕКСТРУДЕР, КОМПАКТНА КОМБИНАЦИЯ МЕЖДУ ВЪРТЯЩА МАСА И HOT MELT ЕКСТРУДЕР

ЕКСТРУДЕР HOT MELT ЕКСТРУДЕР

- Цифрово отчитане във три температурни зони.
- Регулиране температурата във три зони.
- Програмируем температурен контрол / възможно препрограмиране при различни уплътняващи пасти /
- Нагнетателна зъбна помпа.
- Бързо стопяване на уплътняващата паста в бункера, помпата, маркуча и пистолета.
- Хладна на допир формована дръжка на пистолета.


СПОЛУЧЛИВА КОМПАКТНА КОМБИНАЦИЯ МЕЖДУ ВЪРТЯЩА МАСА И HOT MELT ЕКСТРУДЕР

- Размери на пакетите 2500 х 2500
- Брой на вендузите - 2
- Регулируема скорост на въртене- 0 до 10 об./мин
- Цифрово отчитане във три температурни зони.
- Регулиране температурата във три зони.
- Програмируем температурен контрол / възможно препрограмиране при различни уплътняващи пасти /
- Нагнетателна зъбна помпа.
- Бързо стопяване на уплътняващата паста в бункера, помпата, маркуча и пистолета.
- Хладна на допир формована дръжка на пистолета.

ХИДРАВЛИЧЕН ЕКСТРУДЕР ЗА ДВУКОМПОНЕНТНИ СМЕСИ, ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ НА УПЛЪТНЯВАЩО

ЗАМРАЗЯВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ НА УПЛЪТНЯВАЩО ЗАЛЕПВАЩИ СМЕСИХИДРАВЛИЧЕН ЕКСТРУДЕР ЗА ДВУКОМПОНЕНТНИ СМЕСИ

Автоматична машина за екструдиране , дозиране и смесване на двукомпонентни смеси.
- Хидравличната система за компонент А осигурява висока надеждност и производителност .
- Пневматичната система на компонент Б прецизно подготвя налягането преди финното дозиране.
- Съотношенията между двата компонента могат да се променят от 6 : 1 до 16 : 1
- За работа при по ниски температури са предвидени нагреватели за А компонента.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ НА УПЛЪТНЯВАЩО ЗАЛЕПВАЩИ СМЕСИ /ФРИЗЕР/

Инсталацията се използва за спиране процеса на втвърдяване на двукомпонентни смеси използвани при запечатване / обмазване / на стъклопакети.

Препоръчителни температури и времена за престояване на смесителите във фризера
Полисулфид до – 25 градуса до 6 дни
Полиуретан до – 28 градуса до 24 часа
Силикон над - 35 градуса до 4 часа

РАЗТОВАРВАЩО-ЗАРЕЖДАЩ КОМПЛЕКС PЗK – S/D/SM/DM

Напълно автоматизираната система е конструирана за двустранно вземане на суровите стъкла от местата за складиране на стъкла. Чрез предварителния избор от пулта на РЗК или чрез данните на следващата система (оптимизиране) се извършва вземането на стъклото за обработка.

Системата е оборудвана с транспортно устройство (надлъжно задвижване), с което вземането на суровите стъкла може да става от последователно наредени в два реда места за складиране на стъклата (пирамиди).

На рамата са монтирани хидравличен агрегат и вакуумна помпа. Хидравличният агрегат захранва количката за изнасяне, респективно въртящите се рамки с необходимото налягане на маслото. Вакуумната помпа осигурява необходимия вакуум за смукателите, с които се повдигат стъклата. Двете въртящи се рамки с гредите на смукателите лагеруват на рамата и се задвижват от хидравлични цилиндри. Тази станция за полагане на стъкла е оборудвана с приспособление за разделяне.

С това приспособление за разделяне се гарантира, че залепваните едно до друго стъкла могат да се освободят и повдигнат. Приспособлението за разделяне обаче е приложимо и необходимо само при стъкла с голям формат. Задвижването на транспортните ролки се осъществява с верижна предавка и електромотор, който е закрепен от долната страна на шарнирна рама.

Разположени на различни места крайни изключватели контролират работния процес.
Чрез избор от пулта на РЗК могат да бъдат зареждани три различни размера стъкла.ТИП МАШИНА PЗK-S/M PЗK-D/M
Максимален размер на стъклото
Минимален размер на стъклото
Дебелина на стъклото
Дълбочина на вземане
Позиции за разтоварване
Височина
Време за разтоварване
2750х3810 mm
1750х2000 mm
2 - 12 mm
600 mm
1 - 8
970* mm
3 min
3300х6000 mm
-
4 - 10 mm
1200 mm
2 - 6
970* mm
3 min

ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЯ ЗА СТЪКЛОПАКЕТ С АВТОМАТИЗИРАНА ПАНЕЛНА ПРЕСА

Качествено и ефективно производство на стъклопакети посредством технология, използваща сервозадвижване.

- Работна посока-от ляво на дясно;
- Автоматично регулиране скоростта на движение на стъклата;
- Миячната машина разполага с миеща ,плакнеща и изсушителна секции, разделени с прегради от неръждаема ламарина;
- Автоматичен деминерализатор;
- Резервоар за вода от неръждаема ламарина;
- Осветителна система за окачествяване измиването на стъклото;
- Възможност за автоматично производство на двоен и троен стъклопакет;
- Възможност за автоматично производство на всички видове плоски “структурни стъклопакети;”
- Въздушна възглавница на неподвижния панел на пресата;
- Сензорен дисплей за управление;
- Възможност за избиране на ръчен и автоматичен режим на работа;
- Контрол на дебелината на стъклопакета в 4/четири/ различни точки;
- Възможност за контролиране работата на линията,посредством “hot –line service”;
- Възможност за “сервизен” просвет от 500мм между двата панела.


Версии на изпълнение:
- Височина на стъклопакета - 1600 mm, 2250 mm, 2500 mm;
- Брой четки в линията - 4, 6, 8 броя.

Опции:

- Наклоняващ се изходящ транспортьор след пресата;
- Хоризонтални ролкови транспортьори за стъклопакета;
- Допълнителен вертикален транспортьор между
монтажния плот и панелната преса.

МАСА ЗА РЪЧНО РЯЗАНЕ

Маса за разкрояване на плоски стъкла с пневматично задвижване
Технически данни  
Размери
Пневматично повдигане на плота
Придвижване на стъклото
2200 x 3200 mm
до 85°
с ролки / на въздух

ВАЛОВА ПРЕСА

Пневматичната вертикална валова преса осигурява равномерно притискане на стъклопакета по дължина до необходимата му дебелина.

Машината включва следните основни възли:

– входящ транспортьор с лампи
– система от ограничители, осигуряващи прав ъгъл на дистанционерната рамка
– притискащи гумени валове с пневматично управление
– фотодатчик за управление автоматичния цикъл на работа
– контролер
– изходящ транспортьор

Технически данни  
Разход на въздух
Скорост
Инсталирана мощност
Дължина
Широчина
Височина
100
2,5 m/min
1,5 kW
4000 - 6000 mm
1100 mm
1600 mm; 2200 mm

ВЕРТИКАЛНА МАШИНА ЗА МИЕНЕ НА СТЪКЛО - ВММС 1,6/2

Техническа характеристика:

- Ниски разходи за труд
- Висока производителност
- Без скъпо струващи химикали за измиване
- Универсалност и многовариантност
- Безпроблемно включване в полуавтоматични линии
- Гарантирано безкапково антистатично измиване независимо от твърдостта на използваната вода
- Миещи камери от неръждаема стомана

Технически данни  
Височина на миене
Дебелина на стъклото
Скорост на миене
Инсталирана мощност
Брой четки
Разход на вода
Капацитет на деминерализатора
Дължина
Широчина
Височина
1600 mm (отворена отгоре)
3 - 10 mm
(1,7) m/min
9 kW
2
120 л/ден
360 л/ден
5200 mm
1100 mm
2800 mm

ВЕРТИКАЛНА МАШИНА ЗА МИЕНЕ НА СТЪКЛО - ВММС 1,6/4

Техническа характеристика:

- Ниски разходи за труд
- Висока производителност
- Без скъпо струващи химикали за измиване
- Универсалност и многовариантност
- Безпроблемно включване в полуавтоматични линии
- Гарантирано безкапково антистатично измиване независимо от твърдостта на използваната вода
- Миещи камери от неръждаема стомана
- Чувствителност към миене на стъкла със специални покрития

Технически данни  
Височина на миене
Дебелина на стъклото
Скорост на миене
Инсталирана мощност
Брой четки
Разход на вода
Капацитет на деминерализатора
Дължина
Широчина
Височина
1600 mm (отворена отгоре)
3 - 10 mm
0 - 3,5 m/min
10 kW
4
120 л/ден
360 л/ден
5500 mm
1100 mm
2800 mm

ВЕРТИКАЛНА МАШИНА ЗА МИЕНЕ НА СТЪКЛО - ВММС 2,2/4

Техническа характеристика:

- Ниски разходи за труд
- Висока производителност
- Без скъпо струващи химикали за измиване
- Универсалност и многовариантност
- Безпроблемно включване в полуавтоматични линии
- Гарантирано безкапково антистатично измиване независимо от твърдостта на използваната вода
- Миещи камери от неръждаема стомана
- Чувствителност към миене на стъкла със специални покрития

Технически данни  
Височина на миене
Дебелина на стъклото
Скорост на миене
Инсталирана мощност
Брой четки
Разход на вода
Капацитет на деминерализатора
Дължина
Широчина
Височина
2200 mm
3 - 10 mm
0 - 3,5 m/min
14 kW
от 4 до 8
200 л/ден
360 л/ден
7000 mm
1100 mm
3400 mm

ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЯ ЗА СТЪКЛОПАКЕТ - ВЛС 2,2

- Миещи камери от неръждаема стомана
- 4 – 8 миещи четки
- Чувствителност към миене на стъкла със специални покрития
- Вентилатор с производителност 6000 м3/мин
- Работна посока – отляво надясно
- Екран за окачествяване на измиването
- Монтажен плот с ръчно водене на второто стъкло
- Вертикална преса с два гумирани вала

- Пречиствателна инсталация с омекотител и патрон за двойна осмоза, осигуряваща абсолютно чиста вода за един оборотен цикъл на ден
- Система от ограничители, осигуряваща прав ъгъл на дистанционерната рамка
- Автоматична работа на пресата при дебелина на стъклопакета от 10 мм до 40 мм
- Пневматично падащ плот с последващо хоризонтално транспортиране на стъклопакета

Технически данни  
Напрежение
Честота
Инсталирана мощност
Налягане на въздуха
Разход на въздух
Дължина
Широчина
Височина
Тегло
Шум

Размери на стъклата:
Дължина
Височина
380 V
50 Hz
17 kW
6 bar
150 L/min
14 300 mm
2 300 mm
3 400 mm
2800 kg
90 dB (A)


350-3210 mm
100-2200 mm

ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЯ ЗА СТЪКЛОПАКЕТ - ВЛС 1,6

- Миещи камери от неръждаема стомана
- 4 – 8 миещи четки
- Чувствителност към миене на стъкла със специални покрития
- Вентилатор с производителност 6000 м3/мин
- Пречиствателна инсталация с омекотител и патрон за двойна осмоза, осигуряваща абсолютно чиста вода за един оборотен цикъл на ден
- Работна посока – отляво надясно
- Екран за окачествяване на измиването
- Монтажен плот с ръчно водене на второто стъкло
- Система от ограничители, осигуряваща прав ъгъл на дистанционерната рамка
- Вертикална преса с два гумирани вала
- Автоматична работа на пресата при дебелина на стъклопакета от 10 мм до 40 мм


Технически данни  
Напрежение
Честота
Инсталирана мощност
Налягане на въздуха
Разход на въздух
Дължина
Широчина
Височина
Тегло
Шум

Размери на стъклата:
Дължина
Височина
380 V
50 Hz
10 kW
6 bar
100 L/min
11 000 mm
1 100 mm
2 800 mm
2 600 kg
90 dB (A)


350-3210 mm
100-1600 mm

ВЪРТЯЩА МАСА

Технически данни  
Напрежение
Честота
Налягане на въздуха
Разход на въздух
Височина

Размери на стъклата:
Брой вендузи
Скорост на въртене
380 V
50 Hz
6 bar
150 L/min
950 mm

2500x2500 mm
2
от 0 до 6 об/min

БУТИЛЕКСТРУДЕР

Модел БЕ-7000 с вместимост 7 кг е машина за полагане на първото запечатване с бутил върху алуминиевите рамки на двубариерните стъклопакети.

По-съществените компоненти са:


- транспортнта лента с променлива скорост от 0 до 30 м/сек
- синхронизирано отваряне и затваряне на дюзите, полагащи бутила и ролките, които балансират рамката върху транспортаната лента
- регулиране разстоянието между дюзите от 5 до 29 мм
- електронни терморегулатори – с възможности за ръчно или автоматично регулиране на температурите в две точки
- възможности за регулиране скоростта на изтичане на бутила

Технически данни  
Напрежение
Честота
Разход на въздух
Максимално хидроналягане
Инсталирана мощност
Дължина
Широчина
Височина
Тегло
380 V
50 Hz
20 L/min
200 bar
4,5 kW
3 100 mm
470 mm
1000 mm
460 kg

ПАДАЩ ТРАНСПОРТЬОР ТП 2.2/3.2

МОНТИРА СЕ КАТО ВАРИАНТ НА ЗАВЪРШВАЩ ТРАНСПОРТЬОР НА ВЕРТИКАЛНИ АВТОМАТИЧНИ И ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛОПАКЕТ.

ОПЦИЯ:

  • АВТОМАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРЕДИ ХОРИЗОНТИРАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА

Технически данни:

 

Работно налягане
Разход на въздух
Работен наклон
Ширина
Дължина
Височина
Тегло

6 bar.
50 л./мин.
8 °
1400 / 2200 мм.
3000 мм.
1800 мм.
450 кг.

  ПАДАЩ ТРАНСПОРТЬОР ТП 2.2/3.2

КОНЗОЛА РАЗТОВАРВАЩА КР / М / Д

ЗАВАРЕНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ,УЛЕСНЯВАЩА РАЗТОВАРВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПО РАЗМЕР ЦЕЛИ БЛОКОВЕ / ПАЧКИ/ ИЛИ ЕДИНИЧНИ ЕДРОГАБАРИТНИ СТЪКЛЕНИ ЛИСТОВЕ

Технически данни:

КР / М

КР / Д

Размер на стъклото – макс.
Размер на стъклото – мин.
Дебелина на стъкления блок 
Товароносимост 
Тегло

2400х3300 мм 
2000х3300 мм
180мм.
3000кг.
180 кг.

3300х6000 мм 
3000х6000 мм
100мм.
3000 кг.
240 кг.

  КОНЗОЛА РАЗТОВАРВАЩА КР / М / Д

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДВУКОМПОНЕНТНИ МАШИНИ

Видео от Манев ВВ


ПАДАЩ ТРАНСПОРТЬОР - видео 1

amr cut - видео 2

amr clean - видео 3

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..