Общинска администрация Елин Пелин - Вижте още

Общинска администрация Елин Пелин

Елин Пелин е град в Западна България, наречен на големия български писател Елин Пелин. Той се намира в Софийска област и е в близост до град София. Градът е административен център на Община Елин Пелин.
Елин Пелин, пл. "Независимост"№1

Общинска администрация Елин ПелинЕлин Пелин е град в Западна България, наречен на големия български писател Елин Пелин. Той се намира в Софийска област и е в близост до град София. Градът е административен център на Община Елин Пелин.

География

Релефът е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м. и 600 м. надморско равнище. Град Елин Пелин се намира на разстояние 24 км от столицата, разположен в източната част на Софийското поле, като граничи с близките села Мусачево, Григорево, Лесново, Петково и Столник. В землището на града се намира и село Гара Елин Пелин, което няма собствено землище.

История

През територията на общината минава тъй нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище., На три км. южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища.

Елин ПелинОще след Освобождението тогавашното село Новоселци постепенно се превръща в естествен културен и търговски център за близките селища. През 1881 година то е обявено за околийски център. Голяма роля в развитието му изиграват построяването на железопътната линия София - Саранбей и създаването на първата керамична фабрика в страната — "Изида", намираща се на 4 км южно от сегашния град в днешното село Гара Елин Пелин. Постепенно селото укрепва икономически. В края на 19 век са създадени класно училище и читалище, които работят за повишаване на културата и просветата на жителите му. През 1950 година село Новоселци е преименувано на Елин Пелин. От 1960 година е обявено за град.

Икономика и инфрастуктура

Важна пътна комуникация за общината е републикански път №105 гр. Елин Пелин - с.Столник, осъществяващ връзка между двете магистрали. Понастоящем, обаче, има забрана за включване в магистрала Хемус на идване от Елин Пелин.

В града има община, читалище, професионална гимназия, СОУ, две начални, едно основно училище и две детски градини.

Забележителности

Църквата "Свети Николай Чудотворец" е построена през 1846 година. През 2006 година, 160 годишната църква е разширена и реставрирана. Ето и няколко снимки от обновения храм.

Общинска администрация Елин Пелин - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,