Общинска администрация Хасково - Вижте още

Общинска администрация Хасково

Община Хасково – административен, икономически и културен център на региона с развита съвременна техническа и социална инфраструктура, високо качество на живот на жителите и съхранена околна среда. Регионът се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културен
Общинска администрация Хасково

Община Хасково – административен, икономически и културен център на региона с развита съвременна техническа и социална инфраструктура, високо качество на живот на жителите и съхранена околна среда.

Регионът се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културен обмен. Хасково заема ключово място в областта, тъй като през него минава най-бързия и пряк път, свързващ Европа и Близкия Изток.

Хасково е известен като един от най чистите градове в страната. Независимо от това тук се създават условия за сериозни промени в екологичната култура на хората, за опазването и развитието на околната среда. Хасково е един от малкото градове със собствен разсадник и оранжерия. В екологичната програма на града се вписват много значими проекти, свързани с управлението на отпадъците, мониторинг на въздуха и водите, управлението на околната среда, екологично защитените местности и др.

Хасково

Хасково е град в Централна Южна България. Той е център на Община Хасково и на Област Хасково. По данни на НСИ град Хасково е с население 76 397 души, според окончателните данни от преброяването през 2011 година.

Хасково е 12 - тият по големина град в България.

Населени места в община Хасково:

 • Александрово
 • Брягово
 • Войводово
 • Въгларово
 • Гарваново
 • Големанци
 • Горно Войводино
 • Гълъбец
 • Динево
 • Долно Войводино
 • Долно Големанци
 • Елена
 • Зорница
 • Клокотница
 • Книжовник
 • Козлец
 • Конуш
 • Корен
 • Криво поле
 • Любеново
 • Малево
 • Манастир
 • Мандра
 • Маслиново
 • Момино
 • Николово
 • Нова Надежда
 • Орлово
 • Подкрепа
 • Родопи
 • Стамболийски
 • Стойково
 • Текето
 • Тракиец
 • Узунджово
 • Хасково
 • Широка поляна

Хасково е разположен в Южна България и е областен център. Намира се недалеч от границите с Турция и Гърция, което определя и ключовото му географско положение. През територията на Област Хасково минава най-бързият и пряк път, свързващ Европа с Азия и Близкия изток.
Любопитен факт е, че Хасково е на почти еднаква географска ширина с Рим (Италия), Барселона (Каталуния, Испания), Тбилиси (Грузия) и Чикаго (САЩ).

Южното географско положение на Хасково и близостта му до Бяло море, от което го отделят сравнително ниските склонове на Източните Родопи, както и лесното проникване на по-топъл въздух по долината на р. Марица, обуславят преходен климат между континенталното влияние от север и средиземноморското от юг. Средногодишната температура на Източнородопското предпланинско стъпало е 12,6°С. Зимата е мека и къса, лятото – дълго и горещо. Селските стопани недолюбват фьона през февруари, защото ранното затопляне подмамва ранноцъфтящите бадеми, кайсии, череши и др.

Територията около Хасково има типичен хълмист релеф. Като северно продължение на Източните Родопи географите справедливо я наричат Източнородопско предпланинско стъпало или Хасковска хълмиста област. Нейна западна рамка е височината Мечковец (860 м н.в.). Но височината е не по-малко важна за жителите на Хасково, защото е изворна област. Оттук тръгват реките Банска, Хасковска и Харманлийска. Бликат горещи минерални извори, тук се намират известните Хасковски минерални бани. Поради активната вулканична дейност, бушувала през терциера, в прилежащия към Хасково район има залежи на оловно-цинкови и други цветни метали.

През Хасково минават европейски транспортни коридори 9 и 10. По-големи квартали на града: ж.к. "Орфей", ж.к. "Бадема", кв. "Куба", кв. "Хисаря", кв. "Република" (ромското гето на града).

История

Хасково е град с повече от хилядагодишна история. В самия център на града се издига паметник-часовник, който е построен през 1985 година по повод честванията около хилядагодишнината от основаването на града.
Според археолозите първото поселение на територията на днешния град е възникнало още в средата на новокаменната епоха около 5 000 години пр.н.е.

Траките са наричали града „Марса“, а местността Асти (от там и пивоварите вземат името на местната марка бира Астика). След превземането на земите, турците назовават селището Хаскьой, в по-късни времена известно като Хаскьой край Узунджа, поради популярността на един от най-големите стокови панаири, провеждан в рамките на империята.

Битката при село Клокотница - 9.III.1230 г. - с триумфа на цар Иван Асен II (1218 – 1241) край хасковското село Клокотница се гордеят поколения българи. Тук, в деня на Светите 40 Мъченици през 1230 година, българският владетел разгромява войските на епирския император Теодор Комнин, нахлул в българските земи въпреки сключения по-рано мирен договор.

Общинска администрация Хасково - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,