Общинска администрация Харманли - Вижте още

Общинска администрация Харманли

Харманли е град в Южна България. Той се намира в Област Хасково и е в близост до град Хасково. Градът е трети по големина в областта след Хасково и Димитровград и е административен център на Община Харманли. Град Харманли е разположен в близост до мястото на вливане на Харманлийска река
Общинска администрация Харманли

Харманли е град в Южна България. Той се намира в Област Хасково и е в близост до град Хасково. Градът е трети по големина в областта след Хасково и Димитровград и е административен център на Община Харманли.

Град Харманли е разположен в близост до мястото на вливане на Харманлийска река (известна в Харманли и региона още с името Олу дере /Olugu dere/ - от тур. Дере като улук-тясно дере) в р.Марица. Намира се на 33 км източно от областния център Хасково.

През града преминава трансконтиненталният път от Западна Европа през София към Истанбул. Градът разполага с жп гара по линията Свиленград-Пловдив-София

Община Харманли се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Хасково. Общината има 25 населени места

Населени места в община Харманли:

Харманли
 • Бисер
 • Богомил
 • Болярски извор
 • Браница
 • Българин
 • Върбово
 • Доситеево
 • Дрипчево
 • Иваново
 • Изворово
 • Коларово
 • Лешниково
 • Надежден
 • Овчарово
 • Орешец
 • Остър камък
 • Поляново
 • Преславец
 • Рогозиново
 • Славяново
 • Смирненци
 • Харманли
 • Черепово
 • Черна могила
 • Шишманово

История

Свидетелства от археологическо естество за наличието на поселищен живот в околностите на днешния град Харманли са регистрирани през различни години. През 2004 г. археолозите Крум Бъчваров, Венцислав Божков, Виктория Петрова и екип от 5 студенти стажанти извършват проучване на праисторическо селище,намиращо се на 3км. северно от града.То е датирано към късния неолит и ранния халколит/меднокаменна епоха/.От вермето на късна бронзова и ранна желязна епоха е се слага началото на малко селище,намирало се в близост до днешния град,в местността,позната на харманлийци като „Чортлене“. То продължава битуването си и през по-късни епохи. Съществуващата в района на местната Градска градина /парк за отдих/ могила, както и намерената при строителни работи в града украса за колесница са свидетелства за съществувало в района на самия град антично селище. За това говори и откритата от предримска епоха керамика от разкопките в района на днешния парк „Изворът на белоногата“. От времето на Средновековието са намиращите се над Харманли останки от крепост, както и съществувалото в близост до местността „Изворът на белоногата“ селище като керамични фрагменти, датирани към този период са открити при разкопки в околностите на днешния парк „Изворът на белоногата“. В днешния си вид и на днешното място обаче гр. Харманли се появява едва около 1510 г. Ето защо тази година се счита за начало на съществуването на съвременния град — наследник на живяло в предишни епохи население с богата материална и духовна култура.

Всичко започва с Кервансарая, построен да приютява пътниците по пътя им от и за Цариград, около който постепенно се оформя селище и „харман“ - равно място, където се е вършеело житото. Мястото за харман е било подходящо, поради наличието на вода /река Олу дере/. Хората работещи на хармана са се наричали "харманлии". От там идва и името на града. Селището е възникнало с името си "Харманлии", и това име не е променяно до момента.

Според историческите източници а и според местни легенди край Харманли се намира гробът на прилепския крал Вълкашин Мърнявчевич, баща на Марко-останал в народната памет като Крали Марко, победен от османците в битка край недалечното село Черномен (днес Орменио в Гърция) на 26 септември 1371 г.

През 1833 г. в Харманли е създадено килийно училище, през 1835 - църквата „Св.Атанасий“, а след 1833 г. и училище. Малко преди Освобождението е създадено и читалище /1870 г./, наречено през 1899 г. с името „Дружба“. През 1873 г. е пусната в експлоатация и отсечката от баронхиршовата железница Истабул-Белово, превърнала се по-късно в част от трасето на прословутия „Ориент експрес“.

Градът е освободен от османско иго от частите на предния отряд на ген. Гурко на 6 /18 по нов стил/ януари 1878 г. До 1885 г. града е в рамките на Източна Румелия, а до 1913 г. е последният граничен град на Царство България като едва след тази дата територията на страната е разширена до Свиленград. В града след Освобождението се поставят основите на типичния за малките градчета живот - държавни и обществени институции, банки, предприятия /предимно на леката промишленост - тютюнообработка,обработка на текстилни влакна,керамична фабрика от 30-те години на 20-ти век, маслодобивна фабрика и др./ Развива се образованието /през 1908-1909 учебна година е открит първия гимназиален клас в местното училище, по-късно превърнало се и в Педагогическо училище; откриват се начални училища - НУ „Алеко Константинов“ през 1910 г., основни училища - ОУ „Иван Вазов“/, културата /драмсъстав към НЧ „Дружба“, ученически струнен оркестър и др./ Създават се и войскови части - 6-ти конен полк и 9-та пехотна дружина,прославили се с участието си във войните. Градът дава свидни жертви по време на двете Балкански и Първата световна война.
В следвоенните години, както и към края на Първата световна война, в Харманли масово се заселват бежанци от Беломорска /Източна/ и Западна Тракия, но също и от Македония, Албания и Мала Азия. Те завинаги променят облика на иначе малкия до този момент град. До 9 септември градът остава с преимуществено аграрен облик като основна част от населението се занимава със земеделие и животновъдство и само малка част от хората са наемни работници или едри собственици.

Едва след 9 септември в града са построени познатите и до днес предприятия, част от които за съжаление вече не съществуват. Построен е Керамичен завод, Завод за елдвигатели, Мебелен завод. Филатурата /предприятие за обработка на копринени влакна/ е заменена от Текстилна фабрика за платове от изкуствени влакна /бившето предприятие „Маргарит Гогов“/, изхранващо над 1000 работници. Създава се и Завод за релета като част от тенденцията за изграждане на предприятия с перспективна продукция. То изнася своите изделия извън граница. Създадени са Хлебозавод, Комбинат за битови услуги и др. Изгражда се и модерен АПК с кравеферма, служила за пример. По немски образец е построена и мащабна свинеферма в близост до Преславец. Образованието също бележи успехи - открит е Техникум по текстил и Техникум по електропромишленост за сметка на съществувалия и закрит Аграрен техникум със специалности полевъдство и лозаро-винарство. В града съществуват няколко детски градини, три начални, едно основно и три средни учебни заведения. Учениците отбелязват успехи по олимпиади. Във връзка с професионалното обучение през 80-те години е открит и УПК. В областта на културата също са отбелязани успехи - ансамбъл „Хорищенци“ с р-л Атанас Николов прославя името на града далеч извън родните предели. Оформени се самодейни фолклорни колективи. В определен период съществува и роксъстав. Променя се изцяло обликът на града в резултат на ускореното жилищно и обществено строителство.

Демократичните промени слагат своя отпечатък и върху Харманли. Голяма част от предприятията са закрити като понастящем активно действат предимно фирми в областта на търговията, услугите /автокъщи, сервизи, ателиета и др./, леката промишленост /шивашки цехове/, хранително-вкусовата промишленост и строителството. През последните няколко години се забелязва активизация в жилищното строителство и изграждане на обществена инфраструктура /пътища или сгради/, но все още реализираното е далеч от желаното. Отрицателните тенденции, отбелязвани по отношение броя на населението, чертаят неблагоприята перспектива, но тя би могла да бъде променена при евентуална промяна на икономическата обстановка в града /като брой работни места и възнаграждения/.

Пътешественици, оставили сведения за Харманли: Бенедикт Курипешич, Корнелий Шепер, Антон Вранчич, Ханс Дерншвам, Стефан Герлах, Мелхиор Безолт, Райнхолд Любенау, Хаджи Калфа, Евлия Челеби. и още много други.

Общинска администрация Харманли - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,