Общинска администрация Твърдица - Вижте още

Общинска администрация Твърдица

Община Твърдица е най-малката в Сливенска област. В нея са включени 11 селища от Твърдишката котловина, междупланинската връзка Межденик, част от долината на Средна Тунджа и част от малката Беленска котловина. Обхваща площ от 442,4 кв.км. с население от 16 717 души /2000 г./.
Общинска администрация Твърдица

Община Твърдица е най-малката в Сливенска област. В нея са включени 11 селища от Твърдишката котловина, междупланинската връзка Межденик, част от долината на Средна Тунджа и част от малката Беленска котловина. Обхваща площ от 442,4 кв.км. с население от 16 717 души /2000 г./. Съотношението между мъже и жени с 50,12:49,88.

Твърдишката котловина представлява асиметричен гребен. На север е обградена от южните склонове на Елено-Твърдишкия дял на Средна Стара планина /в.Чумерна 1536 м/ на юг и югоизток - от Сърнена гора. Межденик и част от долината на Средна Тунджа. Западно от село Сборище ниският рид Тепята /363 м/ и няколко други хълмове, ориентирани от север на юг, образуват поредица от възвишения, които могат да се вземат като граница между Твърдишкото и Шивашкото поле.

Твърдица е град в Централна България. Той се намира в Сливенска област и е в близост до град Шивачево. Градът е административен център на община Твърдица.

Населени места в община Твърдица:

Твърдица
  • Близнец
  • Боров дол
  • Бяла паланка
  • Жълт бряг
  • Оризари
  • Сборище
  • Сърцево
  • Твърдица
  • Червенаково
  • Шивачево

География

Твърдица се намира в планински район.

Твърдица е административен център на едноименна община. Оттук започва известният Твърдишки проход с живописните меандри на река Твърдишка. Проходът е и най-кратката връзка между Северна и Южна България: Нова Загора — Твърдица — Елена — Велико Търново. Същевременно общината обхваща северните склонове на Средна гора.

През града минава ЖП линията София — Бургас през Карлово. Южно се намира магистралата София — Бургас. В близост се намират Сливен, Бургас, Стара Загора и Нова Загора.

История

Градът от векове носи едно и също име: Твърдица, от „твърдина“. Още от времето на византийския историк Мануил Фил, който възхвалява победите на византийския пълководец Михаил Глава Тарханиот (1300 г.) е записано "И Червезища е свидетел за Твърдица, та всеки очевидец да узнае за това.

Общинска администрация Твърдица - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,