Агенция за държавна финансова инспекция  itemprop=

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкциониращата функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Това е и единственият компетентен орган у нас, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Основни принципи на дейността са принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.      За реформата на ДВФК  Преди реформата функцията по вътрешен одит и инспекционната функция бяха осъществявани централизирано от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). Съгласно европейската практика вътрешният одит се осъществява от одитни звена към съответните разпоредители с бюджетни средства. Българското правителство прие този европейски модел на финансов контрол и, съгласно приетата през юни 2005 година Стратегия за развитие на ДВФК, извърши реформа по разделянето на двете функции - вътрешния одит и финансовата инспекция. Три новоприети закона оформиха нормативната рамка на този нов модел на финансов контрол, като същевременно отмениха Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Това са Законът за вътрешния одит в публичния сектор, Законът за държавната финансова инспекция и Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор.  Децентрализацията на вътрешния одит е основен момент в реформата на ДВФК - 560 вътрешни одитори от АДВФК са прехвърлени към общини и разпоредители със средства от Републиканския бюджет като служители на съответните администрации.  Вторият съществен момент на реформата е създаването на Агенцията за държавна финансова инспекция като правоприемник на АДВФК с влизането в сила на Закона за държавната финансова инспекция от 25 април 2006 г. Законът е разработен съгласно поетите ангажименти в рамките на преговорния процес по глава 28 „Финансов контрол" с помощта на експерти от СИГМА. Основните насоки на ЗДФИ са заложени в Документа за политиката на ДВФК, приет от Министерския съвет през 2002 г. и обновен през 2005 г., и в решение на Съвета по ДВФК от 2 август 2004 г. Законът е съгласуван и с Главна дирекция „Бюджет" на Европейската комисия. ЗДФИ урежда целите задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на АДФИ.

Агенция за държавна финансова инспекция - отрасли:


Администрация, Общини, Административни Структури,

Мнения за Агенция за държавна финансова инспекция


The company has no review.

Напиши мнение за Агенция за държавна финансова инспекция


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.