Елкаприн Инженеринг  itemprop=

Елкаприн Инженеринг

Ние сме правоприемник на лаборатория ЕХЗ /Електрохимична защита от корозия/ при бившия "Централен институт по защита на металите от корозия" - София, както и на "Комплексна лаборатория по катодна защита от корозия" при "МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ" към
Фирма "ЕЛКАПРИН ИНЖЕНЕРИНГ" е регистрирана през 1990 г. Тя е правоприемник на лаборатория ЕХЗ /Електрохимична защита от корозия/ при бившия "Централен институт по защита на металите от корозия" - София, както и на "Комплексна лаборатория по катодна защита от корозия" при "МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ" към ДСО" ХИДРОСТРОЙ " - София. При това тя е наследила натрупаните теоретични познания на секция "КЗП" при бившия Централен Научно-изследователски Институт по Машиностроене /"ЦНИИТМАШ"/ - София, основан през 50-те години. Секцията "Корозия и защитни покрития" /КЗП/ при "ЦНИИТМАШ" е основател на ЦЗМК! ДЕЙНОСТ НА ФИРМА "ЕЛКАПРИН ИНЖЕНЕРИНГ": 1. Изследователска и предпроектно-проучвателна дейност в областта на корозията и защитата от нея. 2. Определяне на корозионната агресивност на електолити и почви при атмосферно налягане. 3. Разработване на системи от защитно-декоративни органични покрития. 4. Проучвания за приложение на инхибиране на корозията. 5. Разработване на технически проекти за катодна защита от корозия на: - подземни и подводни тръбопроводи с различно предназначение - подземни резервоари с различно предназначение - дъната и първи мантел на стоманени надземни резервоари за нефт инефтопродукти - пристанищни съоръжения - морски и сладководни - желязобетонни съоръжения 6. Корозионни измервания: - стационарни /естествени/ потенциали - всички физикохимични защитни потенциали при катодна поляриза ция - корозионно-защитни потенциали при катодна поляризация - Roff и Ron /с IR изключи-включи/ - специфично съпротивление на почви и електролити /по схема на Венер/ - специфично преходно съпротивление при диелектрични покрития - рН на електролити и водни извлеци - омично съпротивление при изолирани фланшови съединения 7. Доставки: - ръждопреобразуватели - всички съоръжения за осъществяване на високоефективна катодна защита от корозия и електрокорозия /от блуждаещи токове/ - (Катодни станции, Аноди Fe-Si, Контролно-разпределителни пунктове, Кирк клетки, Специализирани искрогасители за изолирани фланци, Протектори - Al; Zn; Mg, Изолирани фланшови съединения, Набори за изолиране на фланшови съединения, Сравнителни полуелементи 8. Монтажна дейност: - монтаж и настройка на системи за катодна защита от корозия и електрокорозия, подмяна на аноди, подмяна на протектори, датчици и др. 9. Сервизна дейност: - периодичен /месечен и годишен/ контрол на системи за катодна защита от корозия./БДС 15705,т.3.19/ - ремонт на системи за катодна защита от корозия и електокорозия. - реконструкция на катодни станции 10. Консултанска дейност в областта на корозията и защитата от нея. - обоснован избор за осъществяване на катодна поляризация - оптимален избор на съоръжения за катодна поляризация - контролни измервания на защитна поляризация ВРЕМЕТО НА НЮТОН ОТДАВНА Е ОТМИНАЛО-ЕНЦИКЛОПЕДИСТИТЕ НЯМАТ МЯСТО ВЪВ 21-ВИ ВЕК!