Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Управление на отпадъци и демонтажи - Вижте още

Управление на отпадъци и демонтажи

Фирмата ни Управление на отпадъци и демонтажи ЕООД е с основен предмет на дейност събиране и депониране на строителни, битови и опасни отпадъци, която дейност упражняваме от месец октомври 2006 г. Притежаваме необходимите документи регламентиращи дейността ни според Закона за Управление
събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци
Управление на отпадъци и демонтажи
Извозване на отпадъци, машини под наем и строителни дейности
За нас:
Фирмата ни Управление на отпадъци и демонтажи ЕООД е с основен предмет на дейност събиране и депониране на строителни, битови и опасни отпадъци, която дейност упражняваме от месец октомври 2006 г.
Притежаваме необходимите документи регламентиращи дейността ни според Закона за Управление на Отпадъците.
От 2009 г. притежаваме лиценз за извършване на дейности с опасни отпадъци. В предметът на дейност на фирмата се включват унищожаване на архиви, събаряне на сгради и други дейности свързани с управление на отпадъци.
Услуги:
Извозване на отпадъци

Отделът, работещ в направление строителни и битови отпадъци, разполага с автомобили за извозване на контейнери , голям брой контейнери с обем 3, 4, 6, 7, 25, 30 и 36 кубически метра, както и самосвали.
  събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци
 • строителни отпадъци
 • опасни отпадъци
 • битови отпадъци
 • Разполагане на желаният брой контейнери на обекта в рамките на 1 ден, считано от дата на подписване на договор.
 • Обслужване на контейнерите най късно в деня, следващ обаждането в нашия офис на лицето за контакт, посочено от Вас. Практиката ни е да не начисляваме цена за престой на контейнер на обект, но бихме желали съдовете да се извозват на 6 -8 дни
 • Фактуриране на услугата при извозване на 4- 6 броя контейнери или един път месечно. Плащането се извършва по посочена от нас банкова сметка.

събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци Услуги със строителна техника

Разполагаме със техника от всякакъв вид и с всякакви габарити
 • мини багер
 • комбиниран багер
 • челен товарач
 • самосвали
 • валяци

събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци


Унищожаване на архиви

Във връзка с все по-големия интерес, фирмата предлага и унищоване на архиви.

Архивираните документи се шредират до размери 4x40 мм, след което се рециклират или изгарят.

Дейностите се извършват в присъствие на възложителя.събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци Строително-ремонтни дейности

Предлагаме работници и специалисти с всякаква квалификация, включително и за работа в тежки, опасни, специфични и неблагоприятни условия.
 • покривни работи
 • външно строителство
 • вътрешно строителство
www.ttr-bg.com

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..