Общинска администрация Неделино  itemprop=

Общинска администрация Неделино

Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян и обхваща терен със силно пресечен планинско - горски релеф. Град Неделино е разположен в долината на р. Узундере на около 18 км. от Златоград. Средната надморска височина е 400-500м. На юг общината граничи със Златоград,
Неделино, ул. "Александър Стамболийски" № 104

Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян и обхваща терен със силно пресечен планинско - горски релеф. Град Неделино е разположен в долината на р. Узундере на около 18 км. от Златоград. Средната надморска височина е 400-500м. На юг общината граничи със Златоград, на изток с Кирково, Джебел и Ардино от област Кърджали и на семер - с Мадан. Единственият път 1V клас, минаващ през общината е с.Бял Извор - гр.Неделино - гр.Златоград, останалите пътища са местни. Електроенергийната система е добре развита и оразмерена да поеме много по-голямо натоварване. Част от мрежата се нуждае от доизграждане и реконструкция. В състава на общината са включени общинският център - град Неделино и 14 населени места. В община Неделино живеят 9 056 души. Гъстотата на населението е сравнително висока - 87,36 души. Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината. Темповете на застаряване на населението са по-ниски в сравнение със средните за страната. Живеещите в общината се реализират в повече от една дейност. Търсят се възможности за по-пълноценно използване на наличните човешки ресурси. Територия - 102,3 кв. км. Брой населени места - 16 Брой жители - 9 056 Административен център - гр. Неделино В общината са регистририрани 370 стопански субекта, като 86% от капитала им е частна собственост. Приходи постъпват предимно от секторите на търговията и транспорта, а най-слаби са приходите от промишлеността. Основните доходи на населението се формират от стопанска дейност в сферата на леката промишленост и селското стопанство. Леката промишленост е представена предимно от шевното производство. На територията на общината има над 15 шивашки цеха, като в по-големите от тях работят по 120-150 работнички. Селскостопанският фонд обхваща 28 880 дка. Обработваемите земи в общината са 10 000дка. Основните култури, които се отглеждат поради особено благоприятните климатични и географски особености са тютюнът и картофите. Неделино е една от водещите общини в региона по производство на ориенталски тютюн. Относително високият процент обработваеми земи са предпоставка за добре развито селско стопанство. Тютюнът е основен поминък за населението. С незначителни изключения той осигурява най-сериозната част от приходите. Търсят се възможности за производство на екологично чиста продукция и утвърждаването й като запазена марка на пазара в страната. В крайречните котловини има условия и за зеленчукопроизводство. Горският фонд обхваща 72 795 дка., от тях 19 741 са заети от широколистни гори, а иглолистните са разположени на 46 642 дка. Горите са стратегически резерв на почти всички стопански дейности в общината - туризъм, дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, култивирано отглеждане и преработка на билки, гъби и горски плодове. Търсят се възможности за реализиране на дейности, свързани с допълнително залесяване на горски терени. Дърводобивът и дървопреработването, текстилната промишленост и туризмът са отраслите с най-голям потенциал за развитие в общината. В настоящия период реално функционираща е само преработвателната индустрия. На територията на общината частните фирми са единствените, които реализират приходи от продажби. Високата безработица е сред основните икономически проблеми в общината. В региона е много популярна т.нар. трудова миграция. Съществуващи добри условия за развитие на селски туризъм; Природни забележителности и паметници на културата Районът на Неделино е уникален в своето традиционно фолклорно наследство. Характерен за този край е рядко срещаният в страна двуглас при изпълнението на автентични народни песни. Той носи белезите на древен тип музикално мислене по отношение на метроритъм, ладова организираност, стилистически изпълнителски похвати и очевидно принадлежи към най-старинните пластове на българския фолклор. Двугласното пеене се среща само в отделни области. Заобиколен от всякъде с едногласни родопски песни, неделинският двуглас се явява не само духовен мост на родопската покрайнина към вътрешността на страната, но и нишка, която отвежда към първични трако-славянски извори. Почитатели на този начин на пеене са не само българи, а и много чужденци. Традиционно е провеждането на Национален фолклорен фестивал, в който участват самодейци от всички фолклорни области в България и чуждестанни групи. На 3-4 км. южно от града са запазени руини от старинна крепост и манастир "Света Неделя", от където идва и името на общинския център. Екология и туризъм В община Неделино се разчита на развитието на селски туризъм. Направени са първите стъпки в тази посока. Вече е налице прием на организирани туристи по маршрута Ардино-Неделино-Златоград. Специализирана туристическа база липсва, но във всяка къща има условия за настаняване и отдаване на стаи под наем. За разрастването на туристическата дейност, както и за цялостното икономическо развитие на района, е от изключително важно значение откриването на двата нови пропусквателни пункта по границата с Гърция - при село Славеево - община Ивайловград и Маказа - община Кирково. По план пунктът при Маказа трябва да бъде открит през 2006 г. Реализацията на ГКПП - Славеево е в още по-начален етап.

Общинска администрация Неделино - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,

Мнения за Общинска администрация Неделино


The company has no review.

Напиши мнение за Общинска администрация Неделино


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.