Целодневна Детска Градина Перуника  itemprop=

Целодневна Детска Градина Перуника

ЦДГ "Перуника" е общинска детска градина с утвърден имидж , в която за възпитанието и обучението на децата се грижат педагози с висок професионализъм, отговорност, внимание и обич!
ЦДГ "Перуника" ЦДГ "Перуника" е създадена през месец май 1948 г. На 21.05.2008 г. празнувахме 60-годишен юбилей в Драматичен театър - Пловдив, в присъствието на кмета на община Пловдив, кмета на район Централен, общински съветници, главен експерт ОКСМД район Централен, директори на детски градини от гр. Пловдив, родители, близки, бивши колеги и бивши възпитаници на ЦДГ "Перуника" . ЦДГ "Перуника" е общинска детска градина с утвърден имидж , в която за възпитанието и обучението на децата се грижат педагози с висок професионализъм, отговорност, внимание и обич! ЦДГ "Перуника" е базова детска градина към ПУ "Паисий Хилендарски", за практическо овладяване на формите, методите и средствата на ПУ възпитание от студентите по специалност ПУП и НУП, под вещото ръководство на гл.ас. Ц. Илиева! Цели работа в екип споделяне на опит и ежедневен контакт с родителите приобщаване към традициите и общочовешките ценности личностна активност емоционално и положително отношение положителни самоизяви творчески умения готовност за училище При нас децата се забавляват изявяват своите способности развиват индивидуалните си качества Прием В ЦДГ "Перуника" се приемат деца от 3г. до постъпването им в първи клас! Необходимите документи за прием са: заявление копие от акта за раждане на детето лична амбулаторна карта еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и паразити, извършено в 15-дневен срок преди постъпване на детето в детската градина изследване на кръв и урина - в едноседмичен срок преди постъпване здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни в 3-дневен срок преди постъпването данни от личния лекар за имунизационния статус на детето (наредба Nо 15 / ДВ, бр. 45 от 2005г.) лични данни именник

Целодневна Детска Градина Перуника - отрасли:


Наука и Образование, Детски Ясли, Детски Градини,
3.3 4