Общинска администрация Омуртаг - Вижте още

Общинска администрация Омуртаг

Община Омуртаг е разположена в Североизточна България, част от област Търговище. Общината се състои от 45 населени места. Общината е с площ 400.8 км2. Административен център е град Омуртаг.
Омуртаг, ул."Александър Стамболийски" № 2A

Омуртаг

Община Омуртаг е разположена в Североизточна България, част от област Търговище. Общината се състои от 45 населени места. Общината е с площ 400.8 км2. Административен център е град Омуртаг.

На 01 февруари 2011 година населението на общината е 21 853 души. Естествения прираст на населението през 2003 година е положителен, коефициента на раждаемостта е 10.87 ‰, а на смъртността 10.47 ‰. През същата година с най-висок коефициент на раждаемост са били селата Илийно (16.67 ‰), Българаново (16.26 ‰), Беломорци (16.13 ‰), Плъстина (15.7 ‰), и др, а с най-ниска раждаемост Царевци, Тъпчилещово, Рътлина, и др. С най-висок коефициент на смъртност са били селата Могилец (23.14 ‰ ), Обител (19.58 ‰), Козма Презвитер (17.68‰), и др

Омуртаг е град в област Търговище, Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименната община Омуртаг. Населението на града към края на 2009 година е 8 725 жители, което го прави третото по големина населено място в областта.

Общинска администрация Омуртаг

География

Градът е разположен на 525 метра надморска височина, в областта Сланник (Тозлу?к), източната част на Предбалкана. Намира се на 24 километра югозападно от Търговище, на 77 километра източно от Велико Търново и на 141 километра южно от град Русе.

Омуртаг е кръстовище на важните шосейни транспортни коридори: запад-изток (София-Варна) и север-юг (Русе-Котелски проход-Ямбол и Сливен).

История

Първите известни обитатели на района са от новокаменната епоха. С развитието на цивилизацията по българските земи, околностите на Омуртаг продължават да привличат заселници. Благоприятните природни условия обуславят наличието на човешки заселници още от 6 век пр.н.е.. Областта е включена в голямата укрепителна система, създадена от византийския император Юстиниан.

През средните векове Омуртагският край се оформя като важен възел. Той е близо да старите български столици Плиска и Преслав, до ниските проходи на Стара планина - Котленски и Върбишки.

Първите писмени свидетелства за днешния град Омуртаг са от 17 век. В турските данъчни регистри той е посочен като център на кааза с името Осман пазар. В икономически план селището става средище на занаятчийското производство и търговията.

По време на руско-турската освободителна война той е бил опожарен. Градът е освободен на 27 януари 1878 година от 11-та Пехотна дивизия, начело с генерал Ернрот. От стария град са запазени източноправославният църковен храм „Свети великомъченик Димитър“ (от 1851), Мензилишката чешма (от 1779) и 6 възрожденски къщи в национален стил. Най-забележима е къщата на Баба Иванка Хаджийката (построена през 1876 година от Уста Генчо Кънев), в която по време на Освободителната война е укрила 200 жени и деца.

След Освобождението Осман пазар преживява значителни демографски промени. Турското население се изселва и на негово място идват българи от Трънско и Кюстендилско. Градът продължава да бъде средище на икономически и културен живот в областта, център на окръжие, а по-късно - и на околия.
През 1934 година градът получава сегашното си име в чест на българския кан Омуртаг.

Общинска администрация Омуртаг - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,