Министерски съвет - Вижте още

Министерски съвет

Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е съставен от министър-председател, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри.
Министерски съветМинистерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е съставен от министър-председател, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри.

Министерски съвет - отрасли:


Администрация, Общини, Министерства,